Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1947 (48. évfolyam, 1-38. szám)

/ BARANYA VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA V ’ 1 1947-iki (XLVIII.) évfolyam. SZERKESZTETTE: Dr. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye főlevéltárosa. i Pécs, 1947. Nyomatott Taizs József könyvnyomdában. Felelős nyomdatula jdonos: Wittelsbach Károly.

Next

/
Thumbnails
Contents