Állami gimnázium, Bártfa, 1897

пУь А BÁRTFAI MAGYAR KIR. ÁLL GYMNASIUM ii. AZ 1897—98. TANÉVRŐL. KÖZLI VAS ANTAL DR AZ INTÉZET IGAZGATÁSÁVAL IDEIGLENESEN MEGBÍZOTT RENDES TANÁR. EPERJESEN KÓSCH ÁRPÁD KÖNYVNYOMTATÓ-INTÉZÉTÉBŐL 1898.

Next

/
Thumbnails
Contents