Állami gimnázium, Bártfa, 1904

A BÁRTFAI KIRÁLYI ÁLLAMI GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1904-1905. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: VAS ANTAL DR. kir. igazgató. BARTFA 1905. NYOMATOTT SALGO MÓR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. MAGYAR

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents