Kiss János - Palmer Mátyás szerk.: Bölcseleti Folyóirat, 1. évfolyam (1886)

a. ,, * i f-t •)« M . t BÖLCSELETI F O L Y ÓIR A T. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK Dr. KISS JÁNOS És Dr. PALMER MATYAS, THEOLOGIAI TANÁROK. ELSŐ ÉVFOLYAM. 1886. TEMESYÁROTT. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. 1886. \

Next

/
Thumbnails
Contents