Kiss János szerk.: Bölcseleti Folyóirat, 7. évfolyam (1892)

FOLYÓIRAT SZERKESZTI ÉS KIADJA D R KISS JÁNOS A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT IGAZGATÓJA S TUDOM. ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJA, A KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEMEN MAGÁN TANÁR ÉS BEKEBELEZETT HITTUDOR I. FÜZET. HETEDIK ÉVFOLYAM MÁRCZIUSIS. 1892. BUDAPEST AZ ATHENAEUM R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA " 1892

Next

/
Thumbnails
Contents