Bolond Istók, 1883. (6. évfolyam, 1-52. szám)

1883-01-07 / 1. szám

KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: MEGJELENIK VASÁRNAP. S Z E RK E 5ZT OS É G ÉS K I AD Ó H IYATA LI DON PEERŐ. Előfizetési ár negyedévre 2 fit.— Egyes szám ára 16 kr. Budapest, kerepesi út 12. Hl, DETÉSEK FELVÉTELI HIVATALA: BUDAPESTEN, V., GIZELLA-TÉE 3. SZÁM. Németországban: ADOLF STEINER, Annoncen-Expedition in Hamburg und Berlin. Hirdetési ár soronkint 35 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents