Bolond Istók, 1888. (11. évfolyam, 1-53. szám)

1888-01-01 / 1. szám

... JUJL .11,, I ■rnrnmh^ 1L-. MI.IJmUHIHJ . I {[II Ul] fl llli BOLOND ISTÓK. JANUÁR 1. Hát mi lesz?. fs-' Hát meddig kell még elleninkre várni? Hát meddig lessük még Mars fegyverét? Hadd jöjjön végre, legyen bárki s bármi! Reánk már úgysem hozhat több veszélyt. Hát meddig nézzük még ott a határon Yutkis kozák csoportok százait? Meddig tartsuk a békét minden áron? Meddig ijeszszen még egy Invalid ? Tanács ül egybe. Meddig konferálnak A «königgrätzi hősök» Bécsbe’ fenn? Szeretnők tudni, vájjon meddig várnak, S nézik a dolgot harczra képesen? Hisz várni lesve, félve a jövőért, Veszélyesebb az, mint a harcz zaja. Mi nem féljük a majd kiomló hő vért, Ha ránk is támad az ármádia. De meddig csűrjük, csavarjuk a dolgot ? Meddig czikkeznek még a hirlapok ? A béke pénzt kér, s a sok milliómot Mind elnyelik a béke-angyalok; A muszka csak nem mozdul a határról, S mi tespedünk. «De mégis hátha megy ! ?» Rósz hírek jönnek onnan Pétervárról, De csak nem mozdul a közös sereg. «Előbb, utóbb, de elkerülhetetlen!» Jósolgatja a diplomata had. De tenni bármit, mégis visszaretten, És a békével csalják magukat. Látják a rúbelt begurulni hozzánk, Mint veszteget Zyvnit s Hurbánokat, De meg nem mozdul sem magyar, sem os£ Bár északon a muszka tárogat. Hát meddig tart ez ? Mikor lesz már vége ? Hol egy Kapisztrán, hol van egy Hunyad, Ki hős kebellel vezessen elébe, Hogy bámuljon rajt’ kelet és nyugat! Mit sugdosunk és rejtjük véleményünk? Ez azt mondta, egy másik meg amazt, — S czáfolgatunk, még azt hiszik, hogy félünk, Attól, hogy a kozák majd megszalaszt. Hát meddig türjük még, hogy ingereljen, Mint gyermeket, a muszka, jó urak? Hát mit czivódunk még időn vagy helyen, Hát mért lapúlunk tőlük, mint nyulak ? Vagy még azért késtek, hős generálok, S készíttek furfangos plánumokat ? Hogy unják el hosszú tanácskozástok, És rückwertsconcentr alják magokat? HÍREK. 4< Itt az újév! A «Russkij Invalid» valószínűleg azt fogja állítani, hogy azok a kozákok csak azért mentek a galicziai határra, hogy «Boldog uj évet» kívánjanak monarchiánknak. *** # Koburg Ferdinánd backfisch a trónon. Ha jövő akcziói, elhatározásai végett fordulnak hozzá, mindjárt azt mondja : «Kérdezzék meg a mamát!» # Az ég a földre szállt, annyi hó esett. — «Vigye el az ördög I» mondja erre a fővárosi tanács. Könnyű neki leesni, de nehéz nekünk elhordani! 'tci&w iiclctij/iáiiij SlZalvináltcz Ali! ma ebére! Ä , , A gólyák már en liiver is röpködnek ? De kein Wunder, mert ha minden vasút befagy a hóba, más szállító esz­köz nem marad a gólyá­nál. Hast ghört, hogy cette charmante Pauline Christ- kindlivel ajándékozta meg ce eher baron Radvánsz- kyt ? XIII. Leo jubileuma után Pápa jubilál, mert a kálvinyista pápa ist nagy papa geworden. — Es mi azt hittük, hogy ez a beautiful protestáns asszony sohasem fog Rómába utazni! Bah! Ámor mégis a legügyesebb vergnüngungszug vezető, n’est ce pás? Jég minden felé. A városligetben európai concert és Zsül lejt a jég sima parkerttjén bosnyák bandaszónál. A városligeti tó ist sein Ballplatz geworden — mais je suis t .^.convaincu, hogy itt kevesebb faut pas-t csinál a diplomacziai /m^pjypuettek nagy mestere. Trotzdem, hogy itt több a hali-faxn ! *" (%éhdir!) :Í!dg mindenfelé, partout en Hongrie, kivéve Sopronyt, a hol mifldfen olvad Aranka tüzes szemétől és gyújtogató tánczától. Mi! cette ravissante Hegyi üszköt dobott a sopronyi purge- rötyfezivébe avec sa Czigánybáró ! Saffi! Angótikus stylben építenék Mauzóleumot ennek az Ange- Langenak, a ki forradalmat csinál idehaza a népszínházi habi- tuék direktóriumában! Ah ! Mais — ha tapsolok a czigánybárónak Sopronyban, kifütyü­löm a czigánybárónét ä Vienne ! Hallottad, hogy la baronne Albertine de Rothschild hof­fähig ? Majdnem unfähig vagyok elhinni ezt a blamage-t! Én ezentúl az alsó courba vonulok! Hadd menjenek a libák a hattyúk helyére ! Ah! ma ebére ! Vertitábilis ájulás környez - életemben először. C'est ma premiére ! Csak azért jövök magamhoz, hogy ce eher Ivuglófits grande soiréejára menjek az Operába. II part — a partidénak vége! És a bucsulakomán menu helyett partheezédulát fognak kiosztani! P. c.! Je pl eure! Addio, ma chére, tout á vous for ever Arabella. P. S. Ce eher Mókái colossális tévedést követett el legújabb darabjával. Miért irta hogy a «Bolondok grófja ?» Au contraire. Egész világ tudja Ilusról, hogy a grófok bolondulnak utána! Páli! Ara. Nagy Hanna Izraelben! NűhP Mit mandak én mindhétigp Wie haiszt P Szavom khétes P P Wecher ! Jőz az üssi Odel: Rothschild — «odvarkhépesi! Reb Izachar Schlojme m. p. Szintben házaló-odvarkhépes.-<tx£$5K~

Next

/
Thumbnails
Contents