Bolond Istók, 1905. (28. évfolyam, 1-53. szám)

1905-01-01 / 1. szám

......... ­­- ■ — ,il..-L.U .11 J Jl- - 1 2 BOLON Mit nem beszél ez a Tisza?! (Petőfi után.) Mit nem beszél ez a Tisza?! Ütné meg az istennyila 1 Éjjel-nappal beszél félre, Hogy ő — a nemzet vezére. Vezére tán bandájának, Kivel németet szolgál csak. Elnyomói az országnak, Dúskálódnak, panamáznak. Mivel most már nem engedünk, Azt mondja, hogy jaj mi nekünk! Választást küld a magyarra, Ellenzéket eltiporja. Tiprod otthon béres néped, De nem ám az ellenzéket! Hisz megszöktél Lucza-napján, S rendőrhaddal jársz az utczán! Lassan, Tisza, húzd meg magad, Könnyen emberedre akadsz. S ha meg nem férsz a bőrödbe’, Majd kihúzunk mi belőle ! Törvényt, mindent Ígérgettél, — S király-esküt kinevettél. Jól van hát, csak válasszatok, Majd elválik, bukni ki fog? Nem méltatunk mi fegyverre, Mégis pusztulsz mindörökre. Egész nemzet megvetése Dönt bele a — feledésbe! A Lloyd-klubból. Münnich Aurél. Gratulálok, kedves Móriczkám. Mezei Mór. Mihez? Münnich Aurél. Hogy te lettél az új zsidó-kongresszu­son a magyarországi zsidók világi főnöke. Mezei Mór. Oh köszönöm. Nagyon sok gonddal jár. Münnich Aurél. Elhiszem. Ez kitűnt különben szék­foglaló beszédedből is, melyben hangsúlyoztad, hogy a veszedelmes idők küszöbén új erélyesebb irányt akartok követni. Mezei Mór. Ügy van, mint kipróbált igazi szabadelvűek. Münnich Aurél. No, de csak a szászok is szabadelvűek? ISTÓK. Mezei Mór. Annyira még se, mint mi, törzsökös libe­rálisok. Münnich Aurél. Talán még se egészen? A szászok kiléptek már a kormánypártból Széli Kálmán alatt; de ti benn maradtatok . . . Mezei Mór. De ha Tisza bukása után klerikális kor­mány jön, akkor ellenzékbe megyünk. Münnich Aurél. No de már akkor — Tisza is kilép!... * ¥ ¥ Hegedűs Lóránt. Mi lesz belőlünk, fiatal szabadelvűek­ből, ha Tisza csakugyan megbukik? Borbély György. Ha olyan nagyon félsz a bukástól, akkor miért nem igyekeztél hangos közbekiáltással súj­tani az ellenzékre ? Mindig csak a markodba mertél kiáltani. — Hegedűs Lóránt. No már kérlek, te beszélsz ? Hiszen mikor Polónyi legveszedelmesebb beszédeit tartotta, szi­dalmazásod oty suttogó volt, mint a milyen csak a szerelmesé szokott lenni. Talán titkon vele tartasz? Borbély György. Én támadjak rá? Hiszen Polónyival csak nem kezdek ki. Tisza még rá nézni se mer. Hegedűs Lóránt. De neked nincsenek petróleum- ügyeid, sem ecsedi lápjaid. Te talán csak intakt vagy? Borbély György. Hát nem hallottad Beöthy Aldzsi mondását ? Hegedűs Lóránt. Melyiket ? Borbély György. Hát azt, hogy a Lloyd-klubb olyan zárda, hogy a ki apáczát keresne ott, annak látatlanul is egy felírás tűnnék a klubb ajtaja felett szemébe. Hegedűs Lóránt. Milyen felírás? Borbély György. «Laseiate ...» A többit tudod. Hegedűs Lóránt. Hát akkor te is az egyenlők közé tartozol ? Borbély György. Azt hiszem, minden szabadelvüpárti eldalolhatja: «Kinek egy kis ügye nincsen, nincsen, Annak egy csepp esze sincsen, sincsen!» Fővárosi ügyek. Ehrlichnek, Halmos legfőbb tanácsadójának van egy test­vére is a fővárosban : az pálinka-gyáros. íme tehát, a zsibá- rusok népgyülósóre járó polgármester fejébe mégis csak jut néha egy kis — spiritusz. * * * Lampl Hugó, a Bach-korszakból még visszamaradt főszám- vevő, németországi módra akarja a fővárosi számvevőségeket átalakítani. Hiába, csak a régi emlék a kedves emlék! kkk Lampl már régen kiszolgálta a negyven évet és mégse megy nyugdíjba, így akarja helyrehozni némikép azt a sok deficzitet, melyet rósz gazdálkodásával előidézett. Áldják is őt — alan- tosai. *** A kövező vállalkozók nagyon haragusznak a nagy hidegre : nem lehet most minden két hétben felbontani a járdát — polgármesteri engedélylyel.

Next

/
Thumbnails
Contents