Bolond Istók, 1906. (29. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-07 / 1. szám

XXIX. ÉVFOLYAM 1906. 1. SZÁM. BUDAPEST, JANUÁR 7. Freund J. chemigrafia KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ BABÓTI LAJOS. MEGJELEN VASÁRNAP. SzEBEESZTŐSÉG ! VIII., JÓZSef-IltCZa Hl. S'. Előfizetési ára negyedévre 4 kor.— Egyes szám ára 36 ül. Kiadó-hivatal : Egyetem-uteza í.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents