Bolond Istók, 1917. (40. évfolyam, 1-52. szám)

1917-01-07 / 1. szám

XL. ÉVFOLYAM 1917. 1. SZÁM. BUDAPEST, JANUÁR 7. Freund J. czinkografiája. KIADÓTULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ BARÓTI LAJOS.* MÍ?< SG JELEN VASÁRNAP. Előfizetési»! negyedévre 4- K. — Egyes szám ára 36 fill. Szerkesztőség: I., Atlós-út 1. sz. II. em. kiadóhivatal : IV., Egyetem-utcza 4.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents