Gálffy Ignác: Az Országos Székely Szövetség és a Székely Nemzeti Alap (Miskolc, 1913)

Bevezetés

βζ Országos Székely Szövetség és a Székely Nemzeti Alap. Má.- gyermekifju korunkban szomorúan hallottuk mesz- sziről jött tanulótársaink ajkairól, hogy itt-ott mennyi sok magyar oláhosodott e! hazánkban. Ugyanezt mondták és ír­ták komoly férfiak nemcsak az erdélyi részekre nézve, de a felsőmagyarországi magyarságra, csakhogy itt nem elolá- hosodás, hanem eltótosodás volt a nóta címe. Szomorúan szavalgattuk a Rákosi „Szántó“' dalát s mi is felsóhajtottunk vele:,.Hejh, maholnap a magyar szó ritka, mint a fehér holló !*‘ A héjasfalvi hídon átkelve, innen már egy darab ide­gen föld lepett meg minket; ahol a magyarság, a székely- ség leszármazottja, nehéz küzdelmet folytatott a többi ide­gen ajkú néppel és mi székely ifjak, akkor azt a darab föl­det már nem is tartottuk Magyarországnak, a mi szemünk­ben és érzésünkben az erdélyi Magyarország a héjasfalvi hídnál végződött. Komoly és országos jelentőségű férfiak mondották, hogy a magyarság ily dekadenciája mellett nincs mód megtartani az országnak Erdélyt s nem lesz az ország területi épsége megmenthető. Mi azonban bíztunk a agyar nemzet géniuszában s nem hittük el, hogy az a sok szenvedés, amelyen átment, célta­lan s a sok vér, amely nemzeti küzdelmeinkben őseink szivé­ből kifolyt, hiábavaló lett volna. Nemzetünk nagy költőjé­vel mi is hittük, hogy még jőni fog egy jobb kor is, és nem a nagyszerű halál, mert tudtuk, hogy ahol legtöbb vér ön­tözi az anyaföld hantjait, ott szüli meg az nemcsak a nép- szabadságot, hanem a nemzeti nagyságot létrehozó legszebb virágait. Ez a hit lelkesített és a mikor Jókai Mórnak fel­f

Next

/
Thumbnails
Contents