Viszota Gyula (szerk.): Gróf Széchenyi István munkái 12. Gróf Széchenyi István naplói 3. 1826-1830 (Budapest, 1932)

FONTES HISTORIAE HÜNGARICAE AEVI RECENTIORIS GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI A MAGY. TŰD. AKADÉMIA HOZZAjAEULAsAVAL KIADJA A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TIZENKETTEDIK KÖTET BUDAPEST KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA 1932

Next

/
Thumbnails
Contents