Demkó Kálmán: A magyar orvosi rend története tekintettel a gyógyászati intézmények fejlődésére Magyarországon a XVIII. század végéig (Budapest, 1894)

A MAGYAR ORVOSI REND TÖRTÉNETE TEKINTETTEL A GYÓGYÁSZATI INTÉZMÉNYEK FEJLŐDÉSÉRE MAGYARORSZÁGON A XVIII. SZÁZAD VÉGÉIG. A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDORGYŰLÉ­SÉNEK ÁLLANDÓ KÖZPONTI VÁLASZTMÁNYA ÁLTAL A POÓR IMRE-FÉLtí 100 ARANYNYAL JUTALMAZOTT PÁLYAMŰ. Irta DK £>emkó Kálmán, A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA IGAZGATÓJA. A MŰEMLÉKEK ORSZÁGOS BIZOTTSÁGÁNAK KÜLTAGJA. Λ SZERZŐ SAJÁT KIADÁSA. BUDAPEST. DOBROWSKY ÉS FRANKE, 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents