Vigouroux, Fulcran: A Biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában 3. (Nagybecskerek, 1894)

TÖRTÉNETI NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR. KIADJA SZABÓ FERENCZ, N.-ELEMÉRI PLÉBÁNOS. LXIX. KÖTET. ·$}· NAGYBECSKEREK. PLE1TZ FKR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA. 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents