Szilágyi Sándor (szerk.): Okmánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetkezéseinek történetéhez (Budapest, 1873)

OKMÁNYTÁR I. RÁKÓCZY GYÖRGY SVÉD ÉS FKANCZIA SZÖVETKEZÉSEINEK TÖRTÉNETÉHEZ. AM. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI·; S JEGYZETEKKEL ELLÁTTA SZILÁGYI SÁNDOR, n, T. BUDAPEST, 1873. BGGENBERGER FERDINAND AKADÉMIAI KÖNYVÁRUSNAK,

Next

/
Thumbnails
Contents