Gelcich József - Thallóczy Lajos: Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára (Budapest, 1887)

DIPLOMATARIUM RELATIONUM REIPUBLICAE RAGUSANAE CUM REGNO HUNGÁRIÁÉ RÁGUZA ÉS MAGYARORSZÁG ÖSSZEKÖTTETÉSEINEK OKLEVÉLTÁRA A RAGUZAI állami, a bécsi cs. és kir. titkos és egyéb levél­tárakban LEVŐ OKIRATOKBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA GELCICH JÓZSEF BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA THALLÓCZY LAJOS A M. T. AKADÉMIA L, TAGJA, BUDAPEST, 1887. KIADJA A M. TUD. AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA.

Next

/
Thumbnails
Contents