Soltész Gyula: Az 1494. és 1495. évi királyi számadások művelődéstörténeti vonatkozásai - Művelődéstörténeti értekezések 18. (Budapest, 1905)

rnŰUELŐDÉSTÖRTÉnETI ÉRTEKEZÉSEK. ■ is. szám. ■. AZ 1494. ÉS 1495. ÉVI KIRÁLYI SZÁmflDÁSOK mŰVELŐDÉSTÖRTÉnETI VOnflTKOZÁSflI. BÖbCSÉSZETDOKTOR 1 ÉRTEKEZÉS. IRTA: SOLTÉSZ GYULA. BUDAPEST, 1905. BARCZA 3ÓZSEF Κ0ΠΥ17ΠΥ0Π10ή3Α, 117., 17/ÍCZI-UTCZA 60.

Next

/
Thumbnails
Contents