Katona Mór: A magyar családi hitbizomány (Budapest, 1894)

Lap­I. ΙΠ. Ferdinand adománylevele gróf Pálffy Pálnak senioratusi utódlással ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 311 II. Gr. Széchényi Ferencz alapító levele ... ... ... ... ... 316 III. Báró Prónay Gábor alapító levele ... ... ... ... ... ... 325 IV. Gr. Andrássy Károlyné szül. gr. Szapáry Etelka alapító levele 330 V. Gr. Esterházy Pál hitbizomány alapító oklevele _ ... ... 336 V I. Gr. Károlyi István alapító levele ... ... ... — ... ... 349 VII. Mailátli György alapító levele ... — ... ... — — — 353 VIII. Báró Bánfiy Albert alapító levele... ... ... ... — .... 358 IX. A magyar hitbizományos családok névsora, az alapítás sor­rendje szerint ... ... ... ... ... ... ... ... ... 364 X. Az 1862. évi október 9-én kibocsájtott királyi leirat a m. k. Curiához a családi hitbizományok iránt ... ... ... — ... 36S XI. A családi hitbizományi birtokok megoszlása az egyes megyék­ben és aránya az illető megye összterületéhez _ __ ... ... 384 X II. Az 1869. évi április 7. kelt igazságügyi miniszter rendelete a hitbizományi ügyekben követendő eljárás szabályozása tárgyában 387 Függelék.

Next

/
Thumbnails
Contents