Kilyéni Székely Mihály: A Nemes Székely Nemzetnek Constitutióji, Privilegiumai, és a Jószág leszállását tárgyazó némelly törvényes itéletei, több hiteles Leveles-tárokból egybe-szedve (Pest, 1818)

A* Nemes Székely Nemzetnek Constitutio j i* Privile g i u ni a is é a sC Jószág’ leszállását tárgyszó n é öiell y törvényes ítéletei* több hiteles Leveleseid ráfiból «gybe - szedve. Pesten, Wyomtattatott Trattncr János Taraás betűivel 's Költségevei. T 8 i 8.

Next

/
Thumbnails
Contents