Rácz Károly: A pozsonyi Vértörvényszék áldozatai 1674-ben 2. (Sárospatak, 1874)

A POZSONYI VÉUTÖEYÉNYSZÉK ÁLDOZATAI 1674-ben. IRTA RÁCZ KÁROLY, a bAnfalyai ref. EGYHÁZ PRÉDIKÁTORA. SZERZŐ SAJÁTJA. ÁRA 1 FORINT 50 KRAJCÁR OSZTR. ÉRT. SÁBOSPATAE. ΝΪΟΜΤΑΤΤΑ STEINFELD BÉLA, A EEF. FŐISKOLA BETŰIVEL. 1874.

Next

/
Thumbnails
Contents