Borászati Lapok – 9. évfolyam – 1882.

BORÁSZATI LAPOK 1882. évi folyam, Angyal Dezső, Balogh Károly, E. Bejczy László, Bozsolik Ferencz, Dobossy Kálmán, Fejős Károly, Fromm Antal, Gábor József, Gstettner Sándor, Guthy Feiencz, Gyürky Antal, Harray Kálmán, dr. Horváth Géza, gr. Keglevich István, Keöd József, Kodolányi Antal, Kuthy Jenő, Miklós Gyula, Nagy Zoltán, Neiger Sándor, Niedermann József, Salgó János, Schwarzer József, Szobonya Bertalan, Zauner Richárd s több szakférfiú közreműködése mellett szerkeszti és kiadja : a bubái magy. kik. vinczellékképezde igazgatótanára. „ iizet . Nagy boldogasszony utja 45.] Telefon: 695-01. II I II BUDAPEST. LÉGSÁDT TESTVE K E K. 1883. I

Next

/
Thumbnails
Contents