Borászati Lapok – 26. évfolyam – 1894.

Vll 4384 BORASZATI LAPOK « « SZOLOMIVELÉSI ÉS BORÁSZATI HETILAI FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJMOS BAROSS KÁROLY MAGYARÓVÁRI M. KIR. GAZD, AKknlmh Kfi ^ j szám ! ,. T L rz.'-i ^' TISZTELETBELI SZERKESZTŐ ENGELBRECHT KÁROLY HUSZONHATODIK ÉVFOLYAM 1894. BUDAPEST, 1894. „PATRIA" IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG >

Next

/
Thumbnails
Contents