Borászati Lapok – 60. évfolyam – 1928.

1928-01-01 / 1. sz.

LX. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1928. január 1. BORÁSZATI LAPO Előfizetési dijak: Sgészévre Félévre ... Sí egyedévre Sgy hóra 26 13 7 2-50 pengő y m Külföldre való rlfifize­iiél az elfiflzeMil dlj 25 MizaMkkal magasabb. Egyes lappéldány ára 5<) fillér. iZŐLŐmiTELÉÜI ɧ BORÁSZATI HETILAP Gyümölcs- és Gyümölcsszeszipari Közlöny. A „FRVCTCS" a gyümölcsértékesitő és szeszfőzőszővet­kezetek központja, mint siöíetkezet-nek hivatalos lapja. Megjelenik minden szombaton. Segédszerkesztő: SZEGE BÁLINT. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Dr. BAROSS ENDRE. Szerkesztőség és kiadóhivatal IX., Üllői-ut 25. (Köztelek) Hirdetések és mellékletek felől a kiadóhivatal ad felvilág-osit&í t M. klp. postatakarékpénztári csekkszámla 26,944. szám. Telefonszám: József 399-28. Boldog ujesztendőt! A „Borászati Lapok" 1928-ban ünnepli 60 éves jubileumát és 60 esztendőnek magasságából ti'kint le a magyar szőlő- és borgazdaságra, hogy szeretettel kívánjon neki egy bol­dogabb, sokkal boldogabb uj esztendőt! De az öreg, 60 éves „Borászati Lapok" boldog ujesztendőt kiván előfizetőinek, akik hiven kitartanak mel­lette — jóban és rosszban, boldog ujesztendőt kiván szakíróinak, akik tudásukat e lapok hasábjain adják a köznek ; boldog ujesztendőt kiván tudósitói karának, amely szorgalommal nyújt segédkezet, hogy a helyzet képét hiven festhessük meg; boldog ujesztendőt kiván a hirdető cégeknek, amelyek termelé­sünket előbbre vinni igyekeznek és boldog ujesztendőt kiván mindenkinek, aki verejtékez a magyar szőlőkben, legyen az a munkaadó, vagy a munkás; aki szeretettel kezeli a magyar bort a pincében, hogy nektárjából ifjú és vén uj erőb~rije£i^iessen! • %c > Egész külön szeretettel kiván boldog ujesztendőt az utódállamok magyar nyelv vidé­kein élő szőlősgazdáknak is és kivánja, hogy az ős magyar kultura és tudás nemes magja majdan ott is terebélyes fává növe­kedjék, mint a — múltban! A „Borászati ILapek" szerkesztősége és kiadóhivatala nevében: dr. Baross Endre. ir M valamint az összes, hazánkban €l€ KI bevált alany fajú oltványok, továbbá gyökeres és sima alanyvesszők legjobb és legrégibb beszerzési forrása a: Kérjen mielőbb árjegyzéket és árajánlatot! Séieüi szöíöteiepeü tiezeiösége, Viiiány fttai számunk 16 oldal Jeaen Kzám ái*» I pengő

Next

/
Thumbnails
Contents