Borsodi Szemle, 1969 (13. évfolyam, 1-4. szám)

1969 / 1. szám

NAPJAINK KÉRDÉSEI Barta Imre: Foglalkozási politika—nyugdíjkorhatár — — — — — — III/19 Benedek Miklós: Otthonok vagy lakótelepek — — — — — — — 1/29 Bodnár Ödön: Gondolatok a fiatailkorúakról, a fiatalkorú bűnözésről — — 1/21 Bodnár Ödön: A közbiztonság és a bűnözés — — — — — — — — IV/45 Császár Ferenc: Az egyéni és társadalmi érdek összhangja a kisajátítási kártalanítás során — — — — — — — — — — — — — IV/55 Kiss Gyula: A „másik” Mezőkövesd — — — — — — — — — 4/17 Kuzmányi Gusztáv: Az ipari-városi nők helyzete megyénkben — — — 1/28 Kuzmányi Gusztáv: A falusi dolgozó nők életkörülményei megyénkben III/l Lizák József: Tudománypolitika és az egyetemi kutatás — — — — — IV/25 Román János: A tudománypolitikai irányelvek és a borsodi helytörténeti kutatás — — — — — — — — — — — —■ — — — 'IV/29 Szekrényt Jenő: Miskolc városfejlesztési kérdései — — — — — — IV/36 Velkey László: A terhes-, csecsemő- és gyermekvédelem társadalmi kér­dései — — — — — — — — — — — — — — — — »/45 GAZDASÁGI ÉLET Barta Imre: Az iparfejlesztés főbb kérdései Borsodban — — — — — 11/33 Csépes János: Borsod megyei helyzetkép az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése előtt — — — — — — — — — — — — — 1/55 Csikós József: A halászat helyzete megyénkben — — —- — — — - 1/79 Kovács Sándor: Borsod 1969-es fejlődésének néhány tapasztalata — — — IV/1 Lengyel Béla: Munka szerinti elosztás és jövedelem-differenciáltság — — 11/40 Nagy Aladár: Reformintézkedések a szocialista országokban — — — — 11/59 Nyalka Mihály: A termelői felhozatal és az árak alakulása Miskolcon — IV/18 Pusztai Béla: Borsod mostoha adottságú termelőszövetkezetei és az állami támogatás — — — — — — — — — — — — — — — IV/11 Széli Imre: A termelőszövetkezetek vezetésének szervezeti kérdései — — 1/65 Széli Imre: A személyi jövedelem megyénk termelőszövetkezeteiben — — III/51 TÖRTÉNELMÜNK Barth a István: Az agrárkérdés Zemplén vármegyében, a Tanácsköztársaság idején — — — — — _____ — — — — — — — _ Ш/40 Hampóné, Gyárfás Ágnes: A miskolci színház 1918—19-ben — — — — 1/11 Kun László: A mi forradalmunk — — — — — — — — — — III/28 Nemesik Pál: A borsodnádasdi direktóriumi tagok sorsa a Tanácsköztár­saság leverése után — — — — — — — — — — — —' — IV/61

Next

/
Thumbnails
Contents