Borsodi Szemle, 1981 (26. évfolyam, 1-4. szám)

NAPJAINK KÉRDÉSEI ASZÓDI IMRE: A szexualitásról — orvosi szemmel — — — — — 2/50 ASZÓDI IMRE: Az idős kor szexualitása — — — — — — — — 4/82 BODNÁR ÖDÖN: Bűnözés és bűnüldözők — — — — — — — — 2/39 GRÓSZ KÁROLY: Egy évvel a XII. kongresszus után — — — — — 1/1 KOVÁCS LÁSZLÓ: A politika, a propaganda és a közgondolkodás néhány kérdése Miskolcon — — — — — — — — — — — — 1/14 LAJTOS ILONA: Kongresszusra készülve — — — — — — — — 1/29 LEHOCZKY ALFRÉD: A mennyiségi és minőségi fejlődés dilemmái Mis­kolcon (1941—1980) — — — — — — 4/59 MAJOROS GYÖRGY: Elv vagy törvény? — Gondolatok a munka szerinti elosztásról — — — — — — — — — — — — — — — 1/38 NAGY BÉLA: „A jövő olyan lesz, mint a ma iskolája” — — — — — S/’zi OLÁH ÉVA: Az értelmi fogyatékosok nevelésének néhány kérdése — — 3/38 SÜLI-ZAKAR ISTVÁN: Demográfiai változások Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén 1970—1980 között — — — — — — — 2/57 SZÉKELY LÁSZLÓ: Folyamatosság és megújulás — Miskolc város a VI. ötéves terv előtt — — — — — — — — — — — — — 1/23 TÓTH PÁL: A lakással való elégedetlenség okairól — — — — — — 2/26 TÓTH PÁL: A lakásváltoztatás — — — — — — — — — — — 4/69 GAZDASÁGI ÉLET BARTA IMRE—KÖRÖSSY JÓZSEF: Borsod megye gazdasági fejlődése 1980-ban — — — — — — — — — — — — — — — 1/51 BARTA IMRE: A területfejlesztési politika céljai és lehetőségei Borsodban 4/36 BÁNHEGYI TIBORNÉ: Az iparvállalatok jövedelemszabályozási rendszeré­nek továbbfejlesztéséről — — — — — — — — — — — 1/66 BÁNHEGYI TIBORNÉ: A megye demográfiai helyzetére ható néhány ob­jektív tényezőről — — — — — — — — — — — — — 3/1 BOGÁR LÁSZLÓ: A területfejlesztés és tervezés gondjai — — — — — 4/52 BORI ERZSÉBET: Zöldség- és gyümölcstermesztés Borsodban — — — 1/74 FEHÉR ALAJOS: A meliorációs beruházások tapasztalatai B.-A.-Z. megye termelőszövetkezeteiben — — — — — — — — — — — 2/82 HEGEDŰS GYÖRGY: Társadalompolitikai célok a megye V. ötéves taná­csi fejlesztési tervében — — — — — — — — — — — 2/66 KOLESZÁR ISTVÁN: A gazdasági hatékonyság mérhetőségének kérdései 2/72 KOLESZÁR ISTVÁN: A lakosság jövedelmének, fogyasztásának és meg­takarításának alakulása Borsodban — — — — — — — — 4/1 KISS DEZSŐ: A 40 órás munkahét bevezetése a Borsodi Szénbányáknál — 4/25 LENGYEL BÉLA: Az új árrendszer, és néhány tapasztalatai — — — 4/14 SZOKOLI LÁSZLÓ: Gazdaság és infrastruktúra — — — — — — — 3/11 TÓTH ANIKÓ: A nád hasznosításának hagyományai a Bodrogközben — 3/23 TÖRTÉNELMÜNK BOZSIK SÁNDORNÉ: A szakszervezeti mozgalom konszolidációja a bor­sodi bányákban, az 1956-os ellenforradalom után — — — — — 4/89 KAMONDY MIKLÓS: Adatok II. Rákóczi Ferenc 1704. évi miskolci tartóz­kodásához — — — — — — — — — — — — — — — 2/89

Next

/
Thumbnails
Contents