Schilberszky Károly - Klein Gyula (szerk.): Növénytani Közlemények, 1. kötet (1902)

501«0 NÖVÉNYTANI KÖZLEMENYEK ALAPÍTTATOTT 1901. NOVEMBER 20-IKÁN. A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA. KLEIN GYULA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SCHILBERSZKY KÁROLY. ELSŐ KÖTET. 1—4. füzet és melléklet. 8 táblával és 30 rajzzal. BUDAPEST, KIK. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza lß. szám.) 1902.

Next

/
Thumbnails
Contents