Tuzson János - Klein Gyula (szerk.): Növénytani Közlemények, 6. kötet (1907)

501 PO NÖVÉNYTANI KOZLEMENYEK ALAPÍTTATOTT 1901. NOVEMBER 20-IKÁN. A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA. KLEIN GYULA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI TUZSON JÁNOS. HATODIK KÖTET. 1 — 5. füzet. 28 eredeti rajzzal. iien* edett BUDAPEST. KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1907. M. KIR, KÖZPONTI STATISZTIKAI ÜiVATAl KÖNYVTARA. .

Next

/
Thumbnails
Contents