Gombocz Endre - Moesz Gusztáv (szerk.): Botanikai Közlemények, 21. kötet (1923)

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTTATOTT 1901 NOVEMBER 20-IKÁN. A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA. MOESZ GUSZTÁV KÖZBEMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI GrOMBOCZ ENDRE. XXI. KÖTET. 1923. BUDAPEST, KIADJA A KIR, MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utca 16. szám.) 1924. V

Next

/
Thumbnails
Contents