Gombocz Endre - Moesz Gusztáv (szerk.): Botanikai Közlemények, 22. kötet (1925)

BOTANIKAI KOZIEMBNYBK ALAPÍTTATOTT 1901 NOVEMBER 20-IKAN. A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁN A U FOLYÓIRATA. MÁGOOSY-DIETZ SÁNDOR-KÖTET. MOESZ GUSZTÁV KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI GOMBOGZ ENDRE. Megjelenik minden második hónapban. j f OLY ÚR F? AT I I - ! Щ LÁL SZEGED I ÁJ] BUDAPEST, KIADJA A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utca 16. szám.) 1925.

Next

/
Thumbnails
Contents