Szabó Zoltán - Degen Árpád (szerk.): Botanikai Közlemények, 26. kötet (1929)

1929 / 1-4. szám

50180 X\\ XXYI. KÖTET. 1929. 1—4. FÜZET. BOTANIKA] KÛZLEMBNTBK ALAPÍTTATOTT 1901 NOVEMBER 20-ÁN. A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA. MEGJELENIK ÉVENKÉNT 6 FÜZETBEN. ZEITSCHRIFT DER BOTANISCHEN SEKTION DER KÖN. UNGARISCHEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFT. ERSCHEINT JÄHRLICH IN 6 HEFTEN. DEGEN ÁitPÁD KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SZABÓ ZOLTÁN. BUDAPEST, KIADJA A KIR. MAGTAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eazterhízy-utcs I«. uám.) 1929.

Next

/
Thumbnails
Contents