Szabó Zoltán - Degen Árpád (szerk.): Botanikai Közlemények, 28. kötet (1931)

1931 / 1-4 szám

TARTALOM. INHALT. Oldal Mil tén y i L. : Szövetfejlődéstani vizsgálatok gabonaféléken 1 — — Histologisoh-enttwkkhmgsgeschkhtliehe Untersuchungen an Getreidearten 42 Szabó Z.: A budapesti egyetemi Közgazdaságtudományi Kar mezőgazdasági növénytani intézetének bemutatása .... 52 Das Institut für Landwirtschaftliche Botanik an der Volks­wirtschaftlichen Universitätsfakultät in Budapest .... 57 Degen А., В a 11 e ne g g er R., Pa ál A.: Az V. nemzetközi botanikai kongresszus 59 Irodalmi ismertető, Literaturberichte . . . . 75 Tamássy G.: Floriszitiikai közlemények 87 Megjeleni 1931. április 20. Erschien am 20. April 1931. SZAKTÁRSAINKHOZ! Kérjük a szaktársakat, hogy Magyarországon megjelent botanikai dolgozataik különlenyomatait referálás céljából küld­jék meg az alábbi címekre: KÜMMERLE J. BÉLA DR. nemz. múz. osztályigazgató (Budapest, V. Akadémia-u. 2.) a Botan. Közlemények ..Növénytani Repertórium" rovatának vezetője; PAÁL ÁRPÁD DR. egyet. ny. r. tanár (Budapest, VIII. Múzeum-korút 4/a.) a „Botan. Centralblatt" refe­rense (általános növénytan); Soó REZSŐ DR . egyet. ny. rk. tanár (Debrecen, Füvészkert-utca 2.), a „Berichte über die wissenschaft­liche Biologie" (egész növénytan), és a „Botan. Central­blatt" (növényföldrajz, ökologia, növényrendszertan) referense; SZABÓ ZOLTÁN DR. egyet ny. r. tanár (Budapest, VIII., Eszterházy-u. 3.) a gazdasági növénytan, öröklés­tan és növénynemesítés irodalmát referálja több folyó­iratban. Szerte.

Next

/
Thumbnails
Contents