Kárpáti Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 45. kötet (1948-1954)

1953 / 1-2. szám

A Magyar Biológiai Egyesület Botanikai Szakosztályának választmánya : Elnök : Máthé Imre Titkár : Bánhegyi József Jegyző : Boros Ádám Szerkesztő : Kárpáti Zoltán Intézőbizottság tagjai a fentieken kívül : Felföldy Lajos, Mándy György, M. Rásky Klára, Zólyomi Bálint A »Botanikai Közlemények« a Magyar Biológiai Egyesület Botanikai Szakosztályának ülésein elhangzott előadásokat közli. A szerzők kéziratuk 3 példányban legépelt szövegét (olda­lanként 25 sor, soronként 60 betű), külföldnek szánt rövid kivonattal (2 példány) együtt nyomda­kész állapotban juttassák el a szerkesztőhöz (Kárpáti Zoltán, Budapest, XI. Ménesi-út 44.). A cikkek felvételéről a Szakosztály Intézőbizottsága dönt. A cikkekben szereplő latin növény­nevek vagy egyéb kiemelendő tételek ( dőlt szedés ) egyszer, a személynevek (ritkított szedés) kettősen húzandók alá. A vastag betűvel szedendő szavakat piros színnel húzzuk alá, a kis betűvel (petit) szedendő szövegrészek (pl. lábjegyzet, irodalom stb.) a lap bal szélén zöld függőleges vonallal jelölendők meg. Közleményeikért a szerzők felelősek, ők végzik a korrektúrát is. Cikkeikért 100 db díjmentes különlenyomatban részesülnek. A »Botanikai Közlemények« előfizetési ára kötetenkint 40.— forint. Egy kötet kb. 20 nyomtatott íven jelenik meg. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál, Budapest, V., Alkotmány-u. 21. Bankszámla: 04.878.111—48.

Next

/
Thumbnails
Contents