Böszörményi Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 51. kötet (1964)

1964 / 1. szám

INDEX (Összeállította: PRISZTER SZANISZLÓ) I. Eredeti munkák — Original articles AMBRUS В.: A zirci arborétum cecidiumai. — Die Cecidien des Arboretums Zirc 87 — 94 DÉVAY M.: AZ RNS- és DNS-tartalom változása tojásgyümölcsfajtákban. II. Egyedfejlődés, fajtán belüli transzplantáció. — The changes of ribo­nucleic acid and desoxyribonueleic acid content in egg-plant. II. Deve­lopment of a variety and transplantation within one species 95 — 99 DÉzsi L. — FARKAS G.: Kinetin hatása A glikolsavoxidáz-rendszerre. — The effect of kinetin on the glycolic acid oxidase system 119 — 125 KRENYÓ V.: AZ intercelluláris gázelegy változásai a körülmények hatására. — Changes of the intercellular gas mixture brought about by external conditions 25—34 FRIDVALSZKY L.—LOVAS В.—NAGY T.-né: Fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatok a csillárkamoszatok sejtfalán. — Light and electron micros­copic investigations of the cell wall of Charophyceae 211 — 215 FRIDVALSZKY L.—NAGY T.-né — LOVAS В.: A sejtfal fibrilláris struktúrája fény­es elektronmikroszkópban. — The fibrillar structure of the cell wall in simple and electron-microscope 19—24 FRIDVALSZKY L. —NEMES Z.: A cirkuláló citoplazma mikrokinematográfiás vizsgálata. — Microcinematographic investigation of the circulating cytoplasm 207—210 GALLÉ L.: Új löszlakó zuzmótársulás a tokaji Kopaszhegyen: Endocarpetum pusilli. — A new lichen association favouring yellow soil to be found in the Tokaji Bare Mountain („Kopaszhegy") in Hungary: Endocar­petum pusilli 81 — 85 HEGEDŰS A.: Az évjárat és termőhely befolyása a szőlővessző kvantitatív­anatómiai felépítésére. — The quantitative-anatomical structure of the vine-shoot as affected by year and site 193 — 205 HORVÁTH I.— V. FEHÉR I.: A fény spektrális összetételének hatása A fotoszinte­tikus pigmentek fényabszorpciójára. — The effects of the spectral composition of light on the absorption of light by photosynthetic pigments 35 — 39 IZRAEL G.: A kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) mátrai előfordulása és termőhelye. — Über das Vorkommen der Fritillaria meleagris L. im Mátra-Gebirge 239-242 JÁRAiné KOMLŐDI M.: Trópusi vegetációtanulmányok Kubában. — Studies on tr opic vegetation in Cuba 143 —lfi8 I JÁVORKA S. j [Sajtó alá rendezte PRISZTER SZ .]: Hazai Crocus-aink.— Die Crocus-Arten in Ungarn 177—181 ( + 1 tab. color.) 1). JUHÁSZ G.: Fejlődésalaktani vizsgálatok A Cornus sanguinea L. virágzatán. — Entwicklungsmorphologische Untersuchungen am Blütenstand der Cornus sanguinea L 219—229 KÁRPÁTI Z.: Visszapillantás a Botanikai Szakosztály munkásságára. — Ein . Rückblick auf die Tätigkeit der Botanischen Sektion 57—64 KOMENDAB, В. I. — FODOR, SZ. SZ . (Uzsgorod): Marsilea quadrifolia L. a Szovjetunió Kárpátontúli Területén. -— Marsilea quadrifolia L. im Transkarpatischen Gebiet der Sowjetunion 247—248 KOVÁCS M. — MÁTHÉ I.: A mátrai flórajárás (Agriense) sziklavegetációja. — Vegetation in the rocks of the Mátra-Mountains 1—18 LAKATOS Е .: A Crambe tataria löszpusztai reliktumnövény új hazai előfor­dulása. — Ein neues Vorkommen der Lössreliktpflanze Crambe tataria in Ungarn 233 — 238

Next

/
Thumbnails
Contents