Fekete Gábor - Zsoldos Ferenc (szerk.): Botanikai Közlemények, 71. kötet (1984)

1984 / 1-2. szám

I Ob J" А-иЛ 1Ш ALAPÍTVA 1901 A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK * KÖZLEMÉNYEI (COMMUNTCATIONES SEC ЗД BOTANICAE SOCIETATIS BIOLOGIC AE HUNGÁRIÁÉ) A"-sectio Szerkeszti — Redigit FEKETE GÁBOR Kötet — Tom us 71 h Füzet — Fasciculi 1-2 ш cs AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1984

Next

/
Thumbnails
Contents