Isépy István - Szigeti Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 85. kötet (1998)

1998 / 1-2. sz.

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTVA 1901 A MAGYAR BIOLÓGLAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI (COMMUNICATIONES SECTIONIS BOTANICAE SOCIETATIS BIOLOGICAE HUNGÁRIÁÉ) Szerkeszti - Redigit ISÉPY ISTVÁN és SZIGETI ZOLTÁN Kötet - Tomus 85. Füzet - Fasciculus 1-2. Budapest, 1998

Next

/
Thumbnails
Contents