Isépy István - Szigeti Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 88. kötet (2001)

2001 / 1-2. sz.

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTVA 1901 A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI (COMMUNICATIONES SECTIONIS BOTANICAE SOCIETATIS BIOLOGICAE HUNGÁRIÁÉ) Szerkeszti - Redigit ISÉPY ISTVÁN és SZIGETI ZOLTÁN Kötet -Tomus Füzet-Fasciculus 88. 1-2. Budapest, 2001

Next

/
Thumbnails
Contents