Bridzsélet, 1996 (38. évfolyam, 1-5. szám)

1996 / 1. szám

2 BRIDZSÉLET A közgyűlés határozatai Stabil a költségvetés (Folytatás az 1. oldalról.) Ragályi István szót ejtett arról is, hogy a taglétszám a fővárosban va­lamelyest emelkedik, de vidéken csökkenőben van. A szövetségnek anyagi eszközeihez mérten nagyobb támogatást kell nyújtani a vidéki klu­boknak részben új tagok megnyerése érdekében, részben azért, hogy a korábban oly népszerű és nemzetközileg is elismert vidéki versenyekre na­gyobb létszámban utazzanak el a versenyzők. Tekintettel arra, hogy a Magyar Külkereskedelmi Bank segítségével a szövetség anyagi helyzete (ha nem jön közbe katasztrófa, például a helyi­ségbérleti díj emelése) az idén stabilnak látszik, a közgyűlésen elfogadott költségvetésből alkalma­sint erre is futja majd. A közgyűlés a főtitkári beszámolót rövid vita után ellenvetés nélkül elfogadta. Ezt követően ke­rült sor a tisztújításra, amelynek során a korábbi elnökség kapott ismét bizalmat. A közgyűlés azon­ban két új elnökségi tagot is választott, Marjai Györgyöt, aki az utóbbi években kiemelkedő tel­jesítmény nyújtott a versenyek szervezésében, és Minarik Attilát, aki komoly anyagi támogatókat szerzett az MBSZ-nek. Ilyenformán a szövet­ség elnöke ismét Szappanos Géza lett. Főtitkár: Ragályi István. Alelnökök: Decleva László és Páka Péter. Tagok. Holyinka Péter, Homonnay Géza, Keil Béni, Marjai György, Minarik Attila. A szövetség örökös háznagya Szentpétery János. A szövetség alkalmazottja Hajlik Gábor. A Bridzs- élet főszerkesztője továbbra is Lovász Péter. Válogatóverseny Októberben bridzsol impia lesz Rodosz szigetén. Az elnökség a válogatottságért válogató-versenyt írt ki 4-6 fős csapatok számára. A nevezési díj csa­patonként 30 ezer forint. A válogatóversenyre 6 csapat nevezett. A lebonyolítás rendjének kidol­gozására és az első mérkőzésekre 1 apzártánk után, február végén, március elején került sor. A versenyről természetesen részletes hírekkel szol­gálunk majd. TARTALOMJEGYZÉK A Bermuda-kupa................................4 XIX. IBBF ........................................11 T opok és nullák..................................14 A felhők felett...................................16 B utlerpárosbajnokság......................17 G yomaendröd 1995...........................19 Évn yitó Pécsett.................................22 Kovács Zoli emlékére......................26 Bridzs Villamoura............................27 Feladványok mesterfokon................35 O limpikonok....................................38 Szponzori szerződés.........................40 Eredmények......................................41 BRIDZSÉLET ISSN 0133-6886 A Magyar Bridzs Szövetség tájékoztatója. A szövetség postacíme: 1052 Budapest, Pf.: 253. Főszerkesztő: Lovász Péter Kiadja: A Hermész-Parnasszus Hírszolgálati Bt. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 1165. Csipkés köz 7. Telefax: 271-7788 Nyomdai munkák: ALFADAT-PRESS Kft. 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. Levélcím: 2803 Tatabánya, Pf.: 332 Műszaki szerkesztő: Barják Györgyi Felelős vezető: Lévai Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents