Bridzsélet, 2000 (42. évfolyam, 1-6. szám)

2000 / 1. szám

BRIDZSÉLET A Magyar Bridzs Szövetség tájékoztatója XLII, évfolyam 1. szám________________________________________________2000. január-február A Bermuda Kupa ismét az amerikaiaké A Velence Kupa sorsát 0,5 meccspont döntötte el Az Egyesült Államok első csapata vissza­hódította a Bermuda Kupát, míg az Egye­sült Államok első számú hölgyválogatottja - igaz, mindössze fél meccsponttal - el­vesztette a Velence Kupát, a győztes Hol­landia együttese lett. De haladjunk sorjá­ban. A megszokottnál is nagyobb csinnad­rattával nyitották meg Bermuda szigetén az idén, január 7-én az Orbis Bridzs Világ- bajnokság küzdelemsorozatát, hiszen öt­ven éve, hogy ugyanazon helyszínen sor került az első Bermuda Kupa versenyre, amit mellesleg akkor még nem is így ne­veztek sem a résztvevők, sem a szaksajtó. A megnyitón jelen volt Bermuda minisz­terelnöke és turisztikai minisztere, ott volt a főszponzor cég, az Orbis befektetési tár­saság vezérkara és természetesen a Bridzs Világszövetség (WBF) minden jeles rep­rezentánsa. A versenysorozatot Jósé Da- miani, a WBF elnöke nyitotta meg. A Bermuda Kupa és a Velence Kupa mezőnyében húsz-húsz csapat kapott he­lyet. Európát a Bermuda Kupa mezőnyé­ben a védő Franciaország mellett Olasz­ország, Lengyelország, Svédország, Nor­végia és Bulgária képviselte. Észak Ame­rikának három hely jutott, ebből kettő az Egyesült Államoknak, egy Kanadának. Dél-Amerikából Brazília, Argentína és Guadeloupe jutott a húsz közé. Ázsiából Kína, Tajvan és Pakisztán, a világ többi részéből Dél-Afrika, Ausztrália, Uj-Zé- land és Indonézia került a legjobbak kö­zé. A huszadik a házigazda Bermuda együttese volt. A nők mezőnyében is Európa volt túl­súlyban: Hollandia, Ausztria, Németor­szág, Nagy Britannia, Dánia és Franciaor­szág képviselte földrészünket. Észak- Amerikából az Egyesült Államok két csa­pata mellett (az USA I. volt a védő) helyet kapott Kanada együttese. Brazília, Argen­tína és Kolumbia hölgyei játszottak Dél- Amerika képviseletében, Ázsiából Kína, Hong Kong és India versengett, s ott volt Ausztrália, Uj-Zéland, Indonézia, Egyip­tom, valamint természetesen a házigazda Bermuda. A Bermuda Kupában a legjobb nyolc közé a körmérkőzések végeredménye sze­rint sorrendben' Norvégia, USA I., Len­gyelország, Brazília, Olaszország, USA II., és Svédország jutott. Kilencedik lett Bul­gária együttese, (az ő teljesítményükről a bulletin nem egyszer megemlékezett) s ti­zedik lett a védő Franciaország. A Velence Kupában a védő USA I. bizonyult a leg­jobbnak. Ókét követte Hollandia, Auszt­ria, Dánia, Németország, Franciaország, Kína és Kanada együttese. Meglepetés Nagy Britannia kiesése: az EB győztes csa­pat csak all. helyen végzett. Az Orbis World Transnational Open Teams, vagyis a nyílt csapat-világbajnokság mezőnyében 76 együttes vette fel a küzdel­met, sajnos ezúttal magyar csapat nem in­dult. Nyilván túl költséges lett volna a részvétel. v-pz'S S'^<^r,. A seniorok mezőnyé- <V~ 5 ben hat csapat mérte ^ •( 7 * o össze tudását. >• “V \ (Folytatás / #NyVN Á" a 3. oldalon.) , *• <tP *őszP°

Next

/
Thumbnails
Contents