II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1862

2 A tanulók neve sat. Name der Schüler u. s. w. Erkölcsi viselet Sittliches Betragen Figyelem Aufmerksamkeit Szorgalom Fleisz Hittan Religionslehre Magyar nyelv Ungarische Sprache Német nyelv Deutsche Sprache Földrajz Geografie Számtan Arithmetik Természetrajz Naturgeschichte Természettan Naturlehre Mértani rajz Geometr. Zeichnen Szépírás Schönschreiben Helyzetszám Lokation Általános sorozat Alig. Zeugniszklasse Horbal Lipót r. k. tandíjmentes . dics.kll. kll. jó el. el. el. el. el. jó el. jó 30. I.r. Kohn Lajos isr.........................................dics. kll. kll. jel. el. el. el. jó jel. jó el. eltn. 33. I.r. . Kohn Miksa isr. tandíjmentes . .dics. kll. kll. kit. jó jel. jó jel. jel. kit. el. jó 6. I.r. König Gyula r. k. tandíjmentes .törv. kll. kll. kit. jó jó jó jel. jó el. jó jó 11. I.r. 30. • Kröllwitz Tivadar evang. ismétlődics. kll. hnyt. jel. el. el. el. el. el. el. eltn. jó 41. 2) Krupiczka János r. k. tandíjmentestörv. vált. hnyt. kit. jó jó jó el. eltn. jó el. el. 40. '0 Lechenmayer József r. k. tandíjmentes .dics. fesz. kll. — jó jó J°jel. —■ el. jó jó 35.3) Ledniczky Jakab r. k. ..... törv.vált. sem. eltn. eltn. eltn. rósz eltn. rósz eltn. el. jő 59. III.r. Martsan Ferencz r. k...............................kb.tv kll. kll. kit. jó jó el. jó el. jel. eltn. el. 39. 2) 35. Michel Emil r. k. ...... .dics. kll. kll. jel. el. jó el. el. el. jó el. eltn. 34. 1* * r. Molenda Rezső r. k. ......dics. fesz. kll. jó el. el. el. jó jócl. el. jó 28.I.r. Moro Antal r. k. ismétlő......................nemt. vált. esek. jó eltn.el. eltn. el. eltn. el. el. el. 52. II. r. Münzberger Ferencz r. k. tandíjmentes .péld. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. kit. jel. kit. kit. jel. 1. kit. Nepp Károly r. k. ......dics. kll. hnyt. jó eltn. eltn. rósz el. eltn. jó cl. el. 54. III.r. 40. Netzer József r. k..................................dics. vált. kll. jó el. jó el. jó jó jóel. jó 23.I.r. Neuhold Károly r, k.................................dics. kll. kll. jó jó jó jó jel.el. jel. el. el. 18. I. r. Niedzielsky László r.k.üsztöndíjas,tandíjm.péld. fesz. kll. jó el.jel. jó jel. jel.jel. el. jó 12.I. r. Novak Vilmos r. k. tandíjmentes dics.kll. kll. kit. jel. jel. jel. jó jel.jel. el. jó 5.I.r. Pauer Sándor r. k. ...... dics.kll. kll. kit. el. el. eltn. jó el.el. kit. jó 37. ■ 2) 45. Petzrik János r. k. ......dics. kll. kll. kit. el. jó el. jó jó jó jó el.15. I.r. Peyerle Dömötör r. k...............................dics. kll. kll. kit. el. jó el.el. el. jel. el. jó 20. I.r. Pongrátz Ferencz r. k. tandíjmentes dics.fesz. erny. kit. jó jóel. jó el.jó el* jó 14. I. r. Reitz János r. k. .......dics. fesz. erny. kit. el. el. el. JO jel. el. el. jó 22. I.r. Rosenbach Ferencz r. k. .dics. vált. kll. j° jel. el. el. jel. el. jó jel. el. 17. I.r. 50. Ruda György evang. . . . . . ,dics. kll. kll. kit. el. el. el. jel. jó jóeltn. jó 33.2) Sandbach János r. k. . . . . . ,dics. kll. kll. jó el.cl. el. el. eltn. eltn. eltn. jó 51. II. r. Scheibenreif Károly r. k. ismétlő . .dics. kll. kll. kit. el. el. el. jel. el. jel. kit. jó 10. I.r. Schmerha Mihály r. k. . . ' .dics. kll. hnyt. el. el. el. eltn. el. el. el. eltn. jó 49. II. r. Schmitt Gusztáv r. k. tandíjmentes .dics. kll. kll. jel. el. el. el. el. el. jó el. el. 29. I.r. 55. Schnitzer Mátyás isr. ......kb.tv vált. hnyt. — rósz el. eltn. el. eltn. el. eltn. el. 53. 4) Steinmann József r. k. .....péld. fesz. erny. jel.el. jó jójel. jó jel. kit. jel. 7. I.r. Stern David isr. ..................................dics. kll. mi .— el. el. el. jó jójel. el. el. 19. 4) Stichleitner Károly r. k, dics.vált. hnyt. jó el.el. eltn. jó el.el. eltn. jó 47. II. r. Szluka Frigyes r. k. tandíjmentes . .dics. kll. kll. jó jóel. el. jel. el. el* jel. jó 13. I.r. 60. Thierjung Ferencz r. k............................ vált.sem. el. rósz eltn. rósz eltn. eltn. el. rósz el.60. TII.r. UHisperger Ödön r. k. ............................törv. kll. kn. jel. el. el. el. el. el. jel. el. jó 25. I. r. Vincze Ferencz r. k. tandíjmentes .dics. kll. kll. el. el. el. el. jó el. el. el. jó 31. I.r. Wirker Vilmos r. k............................ .dics. kll. esek. el. eltn. eltn. rósz el. eltn. eltn. el. el. 55. III.r. Zauner Lajos r. k. . ......................dics. kll. hnyt. el. rósz rósz rósz eltn. eltn. el. el. el. 58. III.r. 65. Zelenka Alajos r. k..................................dics. kll. kll. — — — — — — — — — — *) Kiléptek: Ausgetreten sind : Fuchs József r. k., a II-ik félévben rendesen bejelentve. Gunda Lajos r. k., a Il-ik félévben rendesen bejelentve. Haumann Ferencz r. k., a Il-ik félévben jelentés nélkül. Hay Ignácz isr,, II-ik félévben jelentés nélkül. 70. Miksits József r. k., az I. félévben jelentés nélkül. Molitor Ignácz r. k., Il-ik félévben jelentés nélkül. Petko Antal r. k., a Il-ik félévben jelentés nélkül. Saffir Frvin isr., a Il-ik félévben rendesen bejelentve. 74. Teischinger János r. k., tandíjmentes, rendesen bejelentve, a cs. kir. Klagenfurti reáltanodába átlépett. ') Betegség miatt vizsga nélkül maradt. — Blieb krankheitshalber ungeprüft. * A vizsgaismétlés megengedtetik. — Mit Erlaubnisz einer Ueberprüfung. *) A vizsgálatot kikerülte. — Hat sich der Prüfung entzogen. 4) Egyelőre részben vizsgálatiam — Vorläufig ungeprüft.

Next

/
Thumbnails
Contents