II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1864

^5 3 Első osztály, B. szakasz. — Erste Classe, Abth. B. ~ ' - .V ’ ’ 3t Kitűnő: — Ausgezeichnet: 1. Veisz Károly, Budai sz. Jelesek: — Vorzügliche: 1. Kassics Kajetan, Budai szül. 2. Pfeiffer Gyula, Iharos-Berényi szül. A tanulók neve sat. Name der Schüler u. s. w. Erkölcsi viselet Sittliches Betragen Figyelem Aufmerksamkeit Szorgalom Fleisz Hittan Religionslehre Magyar nyelv Ungar. Sprache Német nyelv. Deutsche Sprache Földrajz Geografie Számtan Arithmetik Természetrajz Naturgeschichte Természettan Naturlehre Mértani rajz Geometr. Zeichnen Szépirás Schönschreiben Helyzetszám Lokation aw a .♦j ci § s £ .1 S Sw po a 43 N "3 bt)-4-3 F— '<1 -< Brunner János r. k....................................dics. vált. cselt. eltn. jó el. eltn. eltn. eltn. el. el. el. 31 II. r Dolesch Gyula r. k....................................dics. kll. kll. jel.el. jó el.jó el. el. jel. jó 9 I. r. Donovitz Ferencz r. k..............................dics. kll. hány jel. el. el. 0 el.eltn. el. el. jó el. 23 *) Eckhardt Géza r. k. ismétlő ....dics. kll. hány el.jó eltn. kit. el. el. el. jó jó20 *) 5. Endrey Dénes r. k. tandíjmentes . •dics. kll. kll. el. el. el. el. el. el. el. kit. jó 14 I r. Fischer Arthur r. k. ismétlő ....dics. kll. kll. jel-el. el. el. el. el. el. kit. jó 11 I. r. Friedrich László r. k................................dics. kll. kll. el. jó el. el. el. jó el. el. el. 16 I. r. Gallauner Károly r. k...............................törv. kll. hány 2) Geiss Robert r. k.......................................dics. szór. sem. eltn. —eltn. rósz — rósz rósz eltn. eltn. 36 III.*) 10. Grüner Ferencz r. k..................................törv. szór. esek. eltn. —eltn. rósz rósz el.eltn. el. elln. 34 Hí.* 2 3) Hausz Ferencz r. k...................................dics. szór esek. jó el. el. eltn-rósz el.rósz elln. el. 32 III. r. Hirth István r. k. ismétlő.......................dics. kll. kll. el. eltn. el. el. el. el. el. jó jó 25 *) Holecsek Ödön r. k. ismétlő ....dics. kll. ldl. jó jel. jó jel. jel. jó jel. jó el. 7 I. r. Illés Gyula r. k. ismétlő.......................dics. kll. kll. jó jel. jó jel. jó jel. jó jel.jel. 5 I.r. 15. Kassics Kajetan r. k..................................dics. fesz. erny jó kit. kit. jel. kit. kit. kit. kit. jó 2 jel. Koczka Kálmán r. k. ismétlő dics.kll. hány el. el. el. eltn. el. el. el. jó el.26 *) Koczka Lajos r. k......................................dics. SZOT*. sem. eltn. eltn. eltn rósz el.rósz eltn. eltn. eltn. 35 III. r. Kovásznay Marczell r. k..........................dics. kii. kn. jó el. el. el. el. el. jó jóel. 15 I.r. Lindenhahn Antal evang..........................dics. kll. kll. jó el. el. jó el. jó el. cl. jel. 13 I.r. 20. Metykó Károly r. k...................................dics. kll. kll. jó el. el. eltn. el. el. jó jóel. 24 *) Micsinyei Ferenc r. k. ......dics vált.hány el. eltn. el. el. eltn. eltn. jó el. el. 29 II. r. Mihalovics János r. k. ismétlő . . .dics. vált. cselt. eltn. eltn. eltn. eltn. eltn. eltn. eltn. el. jó 33 II. r. Moder Tibor r. k........................................dics. kll. kll. el. el. el. el. eltn. el. el. jó eltn. 27 *) Mohácsek Lajos r. k.................................törv. vált. hány el. el. eltn. el. eltn. el. el. el. el. 28 II. r. 25. Nolli Antal r. k. ismétlő.......................dics. kll. kll. el. el. jó jel. el. jó jó jel.jel. 10 I.r. PfeiíFer Gyula r. k......................................dics. fesz. erny kit. jel. jel. kit. jel. kit. jel. jel. jó 3 jel. Reinold Vilmos r. k...................................dics. kll. kll. jó el.el. el. el. jo el.jel. jó 12 I.r Sandbach Ignác r. k..................................dics. szór. cselt. el. el. rósz rósz rósz rósz eltn. eltn el.37 III. r. Schaffer Antal r. k. tandíjmentes . .dics. kn. kll. jel jel.jó el.jel. kit. el. jel. jó 6 I. r. 30. Schmelhegger Lajos r. k.........................dics. kll. hány jó el. eltn. eltn. eltn. el. el. el. eltn. 30 11. r. Seratoris Sándor r. k. ismétlő . .dics. kll. kll. el. el. el. el. el. el. el. jó jó17 I.r. Staller Károly r. k.....................................dics. fesz. kll. kit. jel. kit. jel. jó jel. jó jel.jó 4 I. r. Sztehlo Rob. Károly evang.....................dics. kll kll.dics. el. el. el. el. jó el. el. el. 18 I.r. Terletter Antal r. k. ismétlő ....dics kll.kll. jő el. el. el. jó el jel.jel. el. 21 *) 35. Tugendthal Ede izr...................................dics. kll. kll. kit. el. jel. el. jó jel. el. jó el.8 I. r. Veisz Károly r. k. tandíjmentes . .dics. fesz. erny kit. jel. kit. jel. jel. kit. kit. kit. jel. 1 kit. Vojla János r. k.........................................dics. kll. hány jó el. .jő eltn.jel. el. el. jó jó22 *) Weber Ernő r. k. ismétlő ....dics. kll. kll. jel el.jel. eltn. jó jel. el. kit. kit. 19 *) Zaicz Imre r. k...........................................dics. kll. cselt. — — — j —— -— *) Kiléptek : — Ausgetreten sind: Dischka János, rendesen bejelentve. Günther Ágoston, jelentés nélkül. Gyurics Belizár és Gyurics János, mind a kettő rendesen bejelentve. Pomeisl Ferencz, rendesen bejelentve. Schödl Károly, jelentés nélkül. Szabó Vilmos, tartós betegség miatt kimaradt. ‘) Mint kezdő. — Als Anfänger. . 2) A vizsgát kikerülte. — Hat sich der Prüfung entzogen. 3) A vizsgát részben kikerülte, különben III-ik rendű. — Hat sich theilvveise der Prüfung entzogen, im l’ihrigen lll-te Fortgangsklasse. *) A vizsga ismétlés inegengedtetik. — Mit Erlaubniss zur Uiberprüfung. 1*

Next

/
Thumbnails
Contents