II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1871

fREV 98 R£V Üü iO Azon nyilvános tanulók, kik a vizsgálatokat a rendes időben nem tették le, csak az igaz­gatósághoz benyújtandó kérvény alapján bocsáttathatnak pótvizsgátatra. Oly tanuló, ki egy vagy két tantárgyból elégtelen tanjegyet kapott, azon esetben, ha reményt nyújt arra, hogy a szünna­pok alatt a mulasztást pótolja, az igazgatósághoz benyújtandó kérvény alapján ismétlő vizsgálatra bocsáttathatik. A pót-, illetőleg ismétlő vizsgálatok letehetéseért legkésőbben augustus 8-ig nyújtandók be a kérvények. A nagymélt. m. kir. vallás és közoktatási miniszt. 1871-ik junius 29-én 14113 szám alatt kelt intézménye szerint az augustus 8-nál későbben benyújtott folyamodványok nem fognak tekintetbe vétetni. Ezen vizsgálatok October első felében fognak megtartatni. Az érdemsorozatban használt számjegyek értelme. Szám­jegy Erkölcsi viseletre nézve Szorgalomra nézve Előmenetelre nézve annyi mint 1 példás ernyedetlen kitűnő 2 dicséretes kitartó jeles 3 jó kellő jó 4 törvényszerű hanyatló elégséges 5 ' kevésbé törvényszerű csekély elégtelen 6 nem törvényszerű semmi semmi

Next

/
Thumbnails
Contents