II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1872

[kli ^8 REV 2010 Azon nyilvános tanulók, kik a vizsgálatokat a rendes időben nem tettek le, csak az igazgatósághoz benyújtandó kórvény alapján bocsáttathatnak pótvizsgálatra. Oly ta­nuló, ki egy vagy két tantárgyból elégtelen tanjegyet kapott, azon esetben, ha reményt nyújt arra, hogy a szünnapok alatt a mulasztást pótolja, az igazgatósághoz bennyujtandó kérvény alapján ismétlő vizsgálatra bocsáttathatik. A pót-, illetőleg ismétlő vizsgálatok letehetéseért legkésőbben augustus 8-ig nyújtan­dók be a kérvények. A nagymélt. m. kir. vallás és közoktatási miniszt. 1871-ik junius 29-én 14113. szám alatt kelt intézménye szerint az augustus 8-nál későbben benyújtott folyamodványok nem fognak tekintetbe vétetni. Ezen vizsgálatok October első felében fognak megtartatni. Az érdemsorozatban használt számjegyek értelme. Szám­jegy Erkölcsi viseletre nézve Sorgalomra nézve Előmenetelre nézve annyi mint i példás • ernyedetlen kitűnő 2 dicséretes kitartó jeles 3 jó kellő jó 4 törvényszerű hanyatló elégséges 5 • kevésbé törvényszerű csekély elégtelen 6 nem törvényszerű semmi semmi

Next

/
Thumbnails
Contents