II. kerületi Toldy Ferenc állami főreáliskola, Budapest, 1875

fjto * Ä BUDAPESTI II. KERÜLETI ÁLLAMI REÁLTANODÁNAK (ezelőtt budai kir. föreáltanodának) HUSZADIK XTOJ] P INTÉZET FÖNNÁLLÁSÁNAK 21. ÉVÉBEN. AZ 18 7 5/6. TANÉV VÉGÉN. SZERKESZTÉ JDr. ßAY JÁ Ó R I C Z, KIR. IGAZGATÓ. BUDAPESTEN, 1876. PESTI KÖNYYNYOMDA-RÉSZYÉNY-TÁRSASÁG. (Hold-utcza 4. sz.)

Next

/
Thumbnails
Contents