Budapesti Nap, 2003. január (2. évfolyam, 13-26. szám)

2003-01-16 / 13. szám

www.bnap.hu T Ma 64 oldalon ^ ]jj^P Eq|^\ 1^1 ^ ^ AZ ELSŐ NAPILAP BUDAPESTIEKNEK Ala^ftiui^(íŰSt3Vyf2^^^ 2003. január 16., csütörtök, II. évfolyam 13. szám Kemény Henrik Divat vagy tendencia a kiköltözés? Kijavítják a sómarta TÍTRNF7IK , , ,,, , , , DÍSZBURKOLATOT iUKrMtz.us. Nagyváros másfél millió lakossal VT , , . . , . . Novemberben lerakták, decemberben tönkrement, Ötven éve változatlan siker Középpontban a 2. oldalon most javítják az Ötpacsirta utca burkolatát 6. oldal Tiltakoznak a 70-es út menti települések A vártnál nagyobb felháboro­dást váltott ki a 70-es út men­ti települések lakosai között a nemrég felújított M7-es fize­tőssé tétele. Diósd lapunknak nyilatkozó polgármestere nem zárta ki: tiltakozó alá­írásgyűjtést, esetleg útelzá­rást kezdeményeznek, illetve útakadályokat állítanak fel már tavasszal a 70-es út diós- di szakaszán. Hozzátette: az amúgy is nagy átmenő forga­lom a jó idő beköszöntével a díjtételek miatt még tovább nő. Érd polgármestere, noha örül annak, hogy a városig díjmentes a sztráda, hangsú­lyozta: a megnövekedő átme­nő forgalom komoly terhet je­lenthet Érdnek, mert a kis számú és jobbára gyenge mi­nőségű átbocsátó útjai még fokozottabb terhelés alá ke­rülnek. Az illetékes miniszté­rium tegnaptól indított figye­lőszolgálatot a körzetben, amely egy évig fog üzemelni. A települések vezetői folya­matosan egyeztetnek a kor­mánnyal és a közlekedési tár­cával. Mindenképpen állami támogatást szeretnének kom­penzációként az utak bővíté­séhez, a közúti csomópontok korszerűsítéséhez. Két hétig még barátkozhatnak a matri­ca vásárlás gondolatával az autósok a balatoni sztrádán haladva, ám a február 1-jétől érvényes vignetta nélkül már csak egy esetleges büntetés fejében vághatunk neki a ma­gyar tengerhez vezető útnak. Az M7-esen egyelőre kame­rák nem figyelik a potyázó- kat, az M3-asról és az Ml­esről már jól ismert mobil csoport mindent megtesz majd, hogy a bliccelőket ki­szúrja. A másik két állami au­tópályán utazók már tegnap­tól kénytelenek többet fizetni a sztrádamatricáért (az M3-as Füzesabony és Polgár között nemrég elkészült szakasza is a vignettás területhez tarto­zik). (Részletek a 8., 17. oldalon) Tavaszi olvadás a fővárosi télben Fotók: Kecskeméti Dávid A hirtelen jött enyhe időjárás szerencsére nem okozott komolyabb zavarokat a főváros életében. Bár az olvadás miatt az átlagosnál jóval többen riasztották a tűzoltókat, a szolgálat emberei mindenhová időben kiérkeztek. így az ereszekről leszakadó jégcsapok és a tetőkről le­zúduló hótömbök sehol sem okoztak balesetet. A mentőket most is sűrűn hívták ficamos és töréses esetekhez, de nagyobb baj nem történt. A fővárosi társasházak többségében általános tapasztalat, hogy nem kötnek felelősségbiztosítást a természeti okok miatt bekövetkező kár­események rendezésére. így viszont a károsultak sem tudják érvényesíteni esetleges kárigényüket. (Részletek a 4. oldalon) Szuperuszoda Lágymányoson Áprilistól útlevél nélkül az EU országaiba? Nem kell kapkodni az út­levelek kiváltásával, mert elképzelhető, hogy már három hónap múlva sze­mélyi igazolvánnyal utaz­hatunk az EU országaiba. Két jólértesült lengyel lap leg­alábbis tudni véli: Brüsszel­ben azt fontolgatják, hogy mind a kilenc tagjelölt eseté­ben elfogadják a korszerű, hamisítástól védett személyi igazolványokat a határokon. A napilapok egymásnak el­lentmondó híreket kapták tegnap Brüsszelből, ahol egyesek szerint napokon be­lül várható a döntés, míg má­sok szerint az illetékes bizott­ság nem is tud a kezdeménye­zésről. A brüsszeli szándék mö­gött alighanem az áll, hogy a tagjelölteknél bevezetett új személyi igazolványok kevés­bé hamisíthatók, mint a ré­gebbi útlevelek. Magyarország jó néven venne egy efféle fejleményt, informális keretek között in­dítványoztuk is - közölte a lapunk érdeklődésére a Kül­ügyminisztérium sajtóirodá­ja. (BN-összefoglaló) Erősödtek Lágymányos pozíciói, de még tempózik a többi jelölt is - rövide­sen dönt a kormány a 2006-os úszó Európa-baj- nokság budapesti helyszí­néről, előzetesen azonban a hazai szövetség szerdán a XI. kerületi rendezés mellett tört lándzsát. December közepén kapta meg a kontinensvetélkedőt a ma­gyar főváros, s mivel alig több mint három esztendő van hát­ra a viadal kezdetéig, sürgető a gyors helyszínkijelölés, s a hat- milliárd forintba kerülő uszo­daegyüttes építésének meg­kezdése. A beruházás megva­lósíthatósági tanulmányának holnapra kell elkészülnie, s e dokumentum, a szakértői vé­lemények valamint a szövetsé­gi állásfoglalás alapján készít javaslatot a sportminisztérium a kormány számára. Korábban a kőbányai Kőér utcában levő Spartacus-sport- telep illetve a pesti Duna-par- ton elhelyezkedő Latorcza ut­cai Elektromos-pálya tűnt esélyesnek - előbbit a hazai sporttárca, utóbbit a nemzet­közi úszószövetség favorizál­ta. Az utóbbi hetekben bele­erősítettek a budai oldal hívei is. A főpolgármester a lágy­mányosi rendezést tartaná célszerűnek, s mint összeállí­tásunkból kiderül, a „megszó­lítottak” örömmel élnének a lehetőséggel. Detrekői Ákos, a Műegyetem rektora az in­tézmény területére elképzelt beruházáshoz kollégái szak­mai segítségét is ígéri az elő­készületi munkálatokban, míg a kerületi önkormányzat a Kopaszi-gát környékén terü­letet adna egy olyan vízi sportcentrum építéséhez, melynek része lehetne az uszodakomplexum. Mely - legújabb információink sze­rint - az Európa-bajnokság után pályázhatna a 2009-ben esedékes vébé rendezésére is. (Részletek a 11. oldalon) Helyi hírek Védelmet és élelmet a madaraknak! Akár egymillió forintos értékért kell felelnie annak, aki elpusztít egy védett állatot. A hideg télen azonban mindenki tehet valamit a ma­darakért. A civil szervezetként 30 évvel ezelőtt alakult Magyar Madártani Egyesület ma már hétezer tagot számlál. 18. oldal Miért nem talált oda a mentő? Kérdésünkre november óta keressük a választ, azóta, hogy az idős házaspár mindkét tagja - rosszullét következtében - elhunyt. A család hiába várt a mentőkre. Egy nap a néni lett rosszul. A mentő nem talált oda. Halála után eltelt négy nap, amikor reggel a bácsi is rosszul lett. A mentő akkor sem ért oda. 23. oldal Naptár A TÉLEN KISEBB A LÉGSZENNYEZÉS Évente ezer-ezerkétszáz ember hal meg a rossz levegő miatt Budapesten - állítják környezetvé­dők, ám az önkormányzat illetékese szerint még a zöld sávban vagyunk 5. oldal Három zenész Afrikából A Djoliba együttes tagjai különböző utakon ér­keztek Budapestre, hogy végül összetalálkoz­zanak és megalapítsák világzenét játszó zene­karukat 30. oldal Magyarázom a webbizonyítványt Ha a szülők döfhetnek, gyermekük ellenzőjébe és bizonyítványába is be­lekukkanthatnak 31. oldal Időjárás mai NAP CSÜTÖRTÖK Legmagasabb napi hőm.: 1 °C Legalacsonyabb napi hőm.: -2 °C Napkelte: 7 óra 26 perc Napnyugta: 16 óra 20 perc HOLNAP CSÜTÖRTÖK Legmagasabb napi hőm.: 2 °C Legalacsonyabb napi hőm.: -4 °C Napkelte: 7 óra 25 perc Napnyugta: 16 óra 21 perc Előfizetéses telefonszám: 328-3222 E mail: elofizetes@bnap.hu Hirdetésfelvétel: 328-3232 a Magyar Könyvklub könyvesboltjaiban!

Next

/
Thumbnails
Contents