Budapesti Nap, 2003. április (2. évfolyam, 89-100. szám)

2003-04-16 / 89. szám

Ma 32 oldalon EU: a nép után a Parlament is felhatalmazta a kormányt Az országgyűlés tegnap egyetlen elleA§zava^t melle^t^elfogaata azt a határozati javaslatot, amely felhatalmazza Medgyessy Péter miniszterelnököt és Kovács:^5^küTügyminisztert arra, hogy ma a görög fővárosban aláírja az Európai Unióval kötendő csatlakozási szerződést 10. oldal Kettős szorításban a boltosok A kereskedők mostantól csak rosszul dönthetnek: akár adnak áfás számlát a magánszemélyeknek, akár nem, adatvédelmi vagy adó­zási szempontból sértik az előírásokat. A pénzügyminiszter ren­deleté alapján tegnaptól áfás számlát kötelező adni min­den olyan magánszemélynek is,.aki ötvenezer, forint felett vásárol, mivel az kereskedel­mi mennyiségnek számít. Ezzel szemben az adatvé­delmi biztos súlyos követ­kezményeket helyez kilátás­ba azokkal a kereskedőkkel szemben, akik a vásárlók hozzájárulása nélkül rögzí­tik személyes adataikat. Pé- terfalvi Attila a rendelkezés megsemmisítése érdekében az Alkotmánybírósághoz for­dul. Az APEH viszont a sza­bályok be nem tartása esetén mulasztási bírságot állapít meg, hiszen a jogszabályok élnek. (Részletek a 9. oldalon) Az igazi bárányok hallgatnak Az élő juhok exportja ellen tiltakozott tegnap délután a Fauna Egyesület félszáz báránynak öltözött aktivistája a Kossuth téren. A fiatalok a tömött 2-es villamosra feltolakodva szimbolizálták, milyen kegyetlen körülmények között utaznak az élő állatok országokon át, kamionokon, akár 24 órán keresztül. A tiltakozás a földművelésügyi tárca épülete előtt ért véget I (4. oldal) Fotó: Kecskeméti Dávid Felerősödött Irakban a helyiek tiltakozása Ezermilliárdos kiadás a műemlékek felújítása Újabb iraki hadosztály, mint­egy 16 ezer katona adta meg magát tegnap a szövetséges erőknek. A hadműveletek vé­get értek ugyan, de továbbra sincs rend a szövetségesek el­lenőrzése alatt álló országban. A mindennapossá vált fosztogatások mellett tegnap USA- és Nagy-Britannia-elle- nes tüntetésre is sor került. Moszulban amerikai kato­nákra támadtak a város új kormányzója ellen tiltako­zók. A lövöldözésben tízen életüket vesztették, és töb­ben megsebesültek. Naszí- rijában húszezres, főleg síi­tákból álló tömeg tüntetett az iraki ellenzéki szervezetek kormányalakító tanácskozá­sa ellen. A kormányalakítási alku egyelőre lezárult, az eszmecsere tíz nap múlva folytatódik. Bászrában és Bagdadban az amerikai kato­nák és az iraki rendőrök már közösen léptek fel a foszto­gató bandák ellen. (Bővebben a 11. oldalon) Mától pótfűtés Szó sincs arról, hogy ősztől már mindenki az elfogyasz­tott hőmennyiség után fizetné fűtési díját. Nemhogy laká­sonként, de még épületen­ként sem valósul ez meg. Az épületek lakói egymás között megállapodnak majd ősztől a díjban. Mától már nincs min­denhol fűtés, csak azokban a házakban, ahol kérték. Ára egy mérés szerinti elszámolá­sú 52 négyzetméteres lakás esetében napi 150-200 forint. (Részletek a 9. oldalon) Csepp a tengerben az a 200 millió forint, amit a főváros közös építészeti örökségünk, a műemlék épületek felújítá­sára áldozott. Budapest építé­si telkeinek két százalékán áll védett épület. Az összes régi épület felújításához még a tervezett olimpia becsült költségénél is sokkal többre, mintegy 6000 milliárd forint­ra lenne szükség. Több épületet már vissza­állítottak eredeti állapotába, mint például a Nagytétényi Kastélymúzeumot; többnek éppen most zajlik felújítása - tájékoztatott a műemlékvé­delmi világnap alkalmából a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Van épület, amely­nek csak a homlokzata ma­rad meg eredetiben: a felújí­tott Gresham-palotából pél­dául luxusszálló lesz. Olyan műemlék épület is akad, amelynek sorsa máig bizony­talan - ilyen a Rumbach Se­bestyén utcai zsinagóga. (Részletek az 5. oldalon) Helyi hírek Fiatalokat véd a Gyémánt Pajzs Drog- és erőszakellenes ifjúságvédelmi alapít­vány született a XXII. kerületben 17. oldal Szennyezik a Bükkös-patakot Ott, ahol nemrégiben még munkagépek tépték föl a partot, keddre virradóra újabb környezet- szennyezést észleltek a lakók 19. oldal Nyomor Pestszentlőrincen Pestszentlőrinc közepén, a Lakatos-lakótelep melletti elhanyagolt önkormányzati telken legalább húsz hajléktalan él 22. oldal Naptár Kitart az olimpia mellett a fővárosi Fidesz Deutsch Tamás frakcióvezető, korábbi sport- miniszter szerint a fővárosnak lenne pénze az előkészületekre 5. oldal Budapesti piaci körkép A paradicsom, a paprika, a banán, a marhaláb­szár drágább lett 9. oldal Húsvét előtti csinosítás A fóti gyermekváros kis lakóit húsvét előtt csi­nosítják a Perényi Ádám Nemzetközi Fodrász­egyesület tagjai. Képünkön Sárközi Izabella kap új frizurát Időjárás MAI NAP SZERDA Legmagasabb napi hőm.: 15 °C Legalacsonyabb napi hőm.: 5 C Napkelte: 5 őrá 54 perc Napnyugta: 19 óra 33 perc Az MTA-hoz került az Illyés-archívum Illyés Gyula halálának 20. évfordulója alkalmából tegnap felavatták a művész nevét viselő archívumot és műhelyt a Teréz körúti Batthyány-palotában. Délután a Farkasréti temetőben többek között Görgey Gábor kulturális miniszter jelenlétében koszorúzták meg a költőfejedelem sírját (Részletek a 24. oldalon) Fotó: Puskás Erzsi Lassan elfogynak a szakmunkástanulók Tíz év alatt kevesebb mint felé­re csökkent Budapesten azok­nak a fiataloknak a száma, akik szakmunkásképzőben, új nevén szakiskolában tanulnak tovább. A pedagógusok szerint a szülők szégyellik szakmun­kásképzőbe íratni gyermekei­ket. Még akkor is érettségit adó oktatási intézménybe küldik a fiatalokat, ha a gyerek képes­ségei erre nem megfelelőek. A tanulószám-csökkenés egyik fő oka a kétkezi mester­ségek presztízsvesztése, má­sok a képzés struktúrájának átalakításában látják a hibát. A szakmunkásképzés időtarta­ma a korábbi három helyett je­lenleg négy esztendő. A középiskolai felvételik le­zárulta után kialakult a ma­gyarországi középiskolák rangsora. Érdekes tendencia, hogy noha a fővárosi iskolák rendületlenül őrzik első helyü­ket, felzárkózóban vannak a jó nevű vidéki gimnáziumok. (Cikk a 7., a gimnáziumi toplista a 10. oldalon) HOLNAP CSÜTÖRTÖK Legmagasabb napi hőm.: 16 C Legalacsonyabb napi hőm.: 5 C Napkelte: 5 óra 52 perc Napnyugta: 19 óra 34 perc Előfizetéses telefonszám: 328-3222 E mail: elofizetes@bnap.hu Hirdetésfelvétel: 328-3230 9I 7 7 1 589 0 1 6034 0 3 0 8 9 VrtAA' Egy jól csengő csomag hudapestiekne Különleges előfizetési lehetőse«* a 14. oldalon Fotó: Aknay Csaba Budapesti Nap AZ ELSŐ NAPILAPBUBAEESTIEKNEK----------------------------------- -----------------------------------­/Ámpítva: 2002 2003. április 16., szerda, II. évfolyam 89. szám QIG8?

Next

/
Thumbnails
Contents