Budapesti Nap, 2003. október (2. évfolyam, 228-240. szám)

2003-10-01 / 228. szám

Egyéves a Budapesti Nap Budapest. Egy világváros az ország szí­vében, Pest megyében. 2002. október 1- jéig több mint kétmillióan voltunk, akiknek nem volt saját lapja. A szom­bathelyieknek természetes, hogy a Vas Népe, a nyíregyháziaknak, hogy a Kelet-Magyarország „a Lap”. Elszánt, vakmerő szerkesztőségünk azt a célt tűzte maga elé, hogy néhány év múlva Buda, Pest és Pest megye otthonainak többségében a Budapesti Nap kerüljön a reggeli kávé mellé az asztalra. Ha unja a politikát, de érdekli az ut­ca, a kerület, ha emberközeli, hasznos hírekre, információkra vágyik, akkor számíthat a Budapesti Napra. Egy év. Nem sok idő, de sok munka. Reméljük, Önt is sikerült megszólíta­nunk valamelyik oldalunkon. Bízunk abban, hogy a mi oldalainkon nem ugyanazt találja, mint a többi lapban. Tudta-e eddig, hogy a szomszéd rúgta a győztes gólt a hét végén a Budapest-baj- nokságban? Tudta-e, hogy a közös kép­viselőn múlik, mennyit fizet októbertől a gázérti Tudta-e, hogy szombati szá­munkban egy egész napra elég fejtörést szállítunk gyermekének? Ha ezekre és ezer más kérdésre is igen a válasz, ak­kor köszönöm, hogy Ön is az olvasónk! Ha minderről most hall először, akkor lapozgassa egy hétig a Budapesti Na­pot, és megismerheti küldetését. La­punk helyi újság, minden politikai erő­től független, valóban el nem kötelezett, amelynek oldalain nagy esélye van, hogy találkozhat a szomszédjával is. A második évben is tovább fogjuk fejleszteni lapunkat. Az eddiginél is több egyedi hangvételű írást, és meg­számlálhatatlan hasznos információt szeretnénk eljuttatni Önhöz naponta. Éppen azokat, amelyek Önt a legjob­ban érdeklik. Ha nem mindig sikerül, akkor észrevételét írja meg, és mi igye­kezni fogunk minden kérést teljesíteni. Kívánom, hogy a Budapesti Nap, az el­ső budapesti napilap legyen a mi közös lapunk! Hegedűs István főszerkesztő Az OTP megsértődik, de nem nyilatkozik a hét végi üzemzavarról A hangnem ugyanúgy minősít, mint a saját tőke nagysága vagy a mérlegfőösszeg Az ország legnagyobb lakossági bankja azzal lepte meg szerkesztőségünket teg­nap, hogy a bankkártyarendszer hét vé­gi üzemzavarával kapcsolatban feltett kérdéseinkre nem válaszolt. A nagy­bank kommunikációs osztálya méltat­lannak tart minket arra, hogy rajtunk keresztül tájékoztassa ügyfeleit a tör­téntekről, esetleg elnézést kérjen tőlük, ha kedve úgy tartja. „Az OTP Banktól függetlenül előállt átmeneti zavarral, amint azt bizonyára megtapasztalta, a média felelősen gondolkodó képviselői - pusztán a hangulatkeltés okán - nem foglalkoztak” - áll a kioktató levélben. Vagyis: a felelősen gondolkodó média ügyel arra, hogy mit ír az OTP-ről. A fe­lelős írásokért és a jó kérdésekért a vá­lasz a jutalom. Részletek a 9. oldalon Megnyílt az újjászületett Fehérvári úti piac Visszatért az élet a piacra. Az eladók nagyobb forgalomban bíznak, a vevők jobb árura, alacsonyabb árakra és udvarias kiszolgálásra számítanak Szebb, és 2500 négyzetméterrel na­gyobb is, de egyelőre szinte megközelít­hetetlen a felújított Fehérvári úti vásár- csarnok, amit tegnap Demszky Gábor fő­polgármester jelenlétében adtak át a vá­sárlóknak. A Fehérvári út és a Bocskai út kereszteződésében még tartó útépítés miatt nehézkes a csarnok megközelítése. Az utakat november elejétől ugyan már átadják az autósoknak, de a teljes befeje­zésre és az aluljáró megnyitására decem­ber 15-ig kell várni. A 74 állandó üzlet kö­zül 66-ban a korábban is ott árusítók foly­tatják a kereskedést. A bérleti díjak a na­gyobb komfortnak megfelelően magasab­bak lettek. Az őstermelők esetében ke­vésbé, csak az inflációnak megfelelő mér­tékben emelkedtek. A „kis piac” helyén új városközpont született. Részletek a 2. oldalon HIRDETÉS forrt,: OMSZ Ma: napsütés 19 c Holnap: eső Előfizetés: 8870-606 Fax: 8870-590 Hirdetésfelvétel: 8870-707 E-mail: elofizetes@bnap.hu II. ÉVFOLYAM 228. SZÁM ♦A tartalomból Euróranking: első Prága A németeknek megéri Budapesten költekezniük. Uniós valutájuk, az eu­ró vásárlóereje mintegy 20%-kal na­gyobb itt, mint az EU tagállamaiban 7. oldal Mától gázártámogatás Egy hónappal meghosszabbították a határidőt: a közös képviselők októ­ber 31-ig nyilatkozhatnak 9. oldal Budapesti csúcsjövedelmek Hetven-, ötven-, húszmillió forintot ke­resett tavaly havonta a három legma­gasabb jövedelmű fővárosi 9. oldal Egy tevékeny falugazda A törökbálinti Gyurasics Tamás falu­gazda nevéhez fűződik többek között a Vasút utcai közösség megalakítása 12. oldal Elindult az Újbuda-busz A XI. kerületben mától új buszjárat köti össze a Skála Áruházat Gazdag­réttel. Az első kocsit a helyettes pol­gármester vezette 13. oldal Kultúraajánló ................4. oldal Napi profit......................8. oldal Pénz és tőzsde...............9. oldal Szerkesztőség: 1148 Budapest, Kerepesi út 52. Postafiók: 1416, Budapest 1464 E-mail: szerkesztoseg@bnap.hu Telefon: 8870-685 Fax: 8870-653 ■ Budapesti Nap ■HfliÍHHÜ AZ ELSŐ NAPILAP BU DA PESTIEKNEK ♦ ALAPÍTVA: 2002 Az Építészet Hónapja Most vagy soha Ma van a zene világnapja November 10-ig több mint ötven kiállítás Az idén lehet utoljára evás céget vásárolni Yehudi Menuhin javaslatára 1975 óta ünnepeljük 4. OLDAL 8. OLDAL 4. OLDAL

Next

/
Thumbnails
Contents