Budapesti Orvosi Újság, 1920. július-december (18. évfolyam, 27-52. szám)

1920-09-16 / 38. szám

1920. 38. szám. BUDAPESTI ORVOSI UJSÁG 597 mind befolyásolják rendesen ízrontó értelemben. A . vastag lepedéknél természetes, hogy az ételek íze nem rendes, mert nem is jut az ízlés szerveihez. Míg egyesek gyomor-bélbetegnél általában csökkent ízlést tételeznek fel, addig mások szerint foko­zott az érzékenység, mely úgy minőségileg, mint az érzéklés gyorsaságára nézve szenvedhet változást. Ennek okai úgy helyi elváltozások, mint inkább az idegcentrumok befolyása alatt változott érzékenység. A fogszú fejlődését a gyomor-bélbántalmai előmozdítják, mert hurutos száj­lobot okozva, a nyálkahártya vitális ellenállóképessége csökken és a bacterium- fejlődést gátló hatása eltűnik. Kétségtelen, hogy a mennyiségi vagy minőségileg változatos nyál szintén elősegíti a fogszú fejlődését. A gyomorból a szájba jutó, vegyileg izgató vagy fertőző anyagok következtében a száj csökkent védelme mellett a bacteriumflora is fokozottan fejlődik és káros anyagokat termel. A száj hiányos öntisztulása, rossz táplálkozásból eredő szájlobok, pangásos tasakok, lepedékek kép­ződése és erjedéses folyamatok mind fokozzák a fogszú keletkezésének lehetőségeit. Mindezek a legtöbb gyomor-bélbántalomnál előfordulnak, sőt az általános anyagcsere- zavar révén is károsan hatnak. A fogszú tehát úgy közvetlen, mint közvetett úton fejlődhet gyomor-bélbántalmaknál, sőt circulus vitiosus jöhet létre, midőn a szájtól először a mélyebb részek és ezektől viszont a fogak betegednek meg. A pyorrhea alveolaris aránylag ritkán, de szintén előfordul gyomor-bél- dyspepsiákkal kapcsolatban. A fogak lecsiszolódása, abrasiája gyomorfekélynél és ebből fejlődő gyomorráknál észlelhető, midőn a sósav porosussá teszi a fogzománczot, esetleg a dentint is. Ugyanezt a sósav vigyázatlan hosszas belső használata is előidézheti. A stupor dentium hyperchlorhydriánál a felböfögő gyomortartalomtól származhat. Az elmondottakból világosan következik, hogy tekintettel a száj- és gyomor, bél megbetegedéseinek úgy sokféle, mint sokszoros összefüggésére, igen gyakran szük­séges a belgyógyász és stomatologus egymás mellé rendelt, czélirányos együttműködése, minden esetre gyakrabban, mint az általában történik. Szülészet és nőgyógyászat. Rovatvezető: Kubinyi Pál dr. A capsella bursa pastoris, mint az anyarozs pótszere. (Prof. dr. Walther, Giessen.) A nőgyógyászatban és szülé­szetben szinte nélkülözhetetlen anyarozs­készítmények a háború következtében ki­fogytak és ezért pótlásukról kellett gon­doskodni. A tübingeni Denzel-labora- toriumban sikerült a pásztortáskából (capsella bursa pastoris) kitűnő vérzés- csillapító szert készíteni, mely az eddigi megfigyelések szerint épp úgy hat, mint az anyarozs. Tehát ajánlható a praxis számára a lepényi időszakban, szülés vagy abortus utáni atonias vérzésnél, gyermek­ágyi vérzéseknél, erős menorrhagiánál, esetleg metrorrhagianál. Az íze nem jó, ezért ízjavítóval rendelendő (Rp. Extr. bursae pást. 25,0, Tinct. Aurant. 5,0, Tinct. chinae comp. 20,0. MDS. 2—3-szor napj. 1 kávéskanálnyit). Újabban ampul­lába forrasztva is kapható, subcutan al­kalmazásra. A „Thlaspan" néven forga­lomban levő folyékony pásztortáska-kivonat adagja 3-szor napj. 20—30 csepp. (Med. Kiin., 1920, 24. szám.) Polgár. Sterilitás és frigiditás kezelése Theligannal. (O. Schlesinger dr., Berlin.) Abból a theoriából kiindulva, hogy a normális belső genitalis lelet mellett fenn­álló sterilitás oka az ovarium hiányos működésében, dysfunctiójában keresendő, az ilyen sterilitás belső secretiós mirigy­kivonatokkal kezelendő, mivel minden operatív beavatkozás czéltalan és eredmény csakis az ovarium-működés befolyásolá­sától várható. Ilyen belső secretiós mirigy- functióra ható szer a Theligan (ovarium, hypophysis, pajzsmirigy és mellékvese­kivonat), mely quantitative és qualitative hat a vérben keringő hormonokra és a benne levő Johimbin hyperaemisalja a nemiszerveket, miáltal ezek functióra ké­pesebbek lesznek. Hogy az eredményt a

Next

/
Thumbnails
Contents