Budapesti Sakkhiradó, 1967 (1-17. szám)

1967 / 1. szám

EjucSe&pesii KjgaEsEzfoéra&ó A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA Mindenekelőtt at uj esztendőben eok alkart de eredményes «unkát kIránunk a szakosztályvezetőknek áe aaok tag­jainak. Amióta utoljára találkoetunk a híra­dón keresztöl aa ólrasókkal,eok vál- toaáe történt eakkéletünkben. A leglényegesebb.hogy a csapatbaJ- nokeág áttárt a tavaszi-őszi bajnoki rendszerre.Hogy aa jobb lenne,nlnt a regi? Ran tudjuk,aat cask a ta­pasztalat döntheti el.Ea volt egyik oka,hogy híradónk nea jelent aeg, hleaen a ceepatbajnokeág szünetelt a a hézagpótló Budapest Kupa érde­kességben nea érte el a bajnokságot A csapatok csak edzési lehetőségnek szánták e úgy Is szerepeltek, fiz ér után régre lenét dobogóra került a nagyar válogatott a eakk- olleRón s ez az eredmény Kijelzi az 1966 éri eakkeseaényeket. Budapest I.osztályú egyéni bajnok­ságának döntője az alábbi eredmóny- nyel végződöttt 1. Sebők Bála 2. Vérkonyl Hunor 3. Lányi Lóránt 4. Ruaovezky Inra t, Horváth István i. Rózsavölgyi Páter 7. Tóth József í. Pintér Gyula 9. Halász György . lo.Oábrlcs Péter 11.Relechlg Rezső 6 e 7 6.5 5.5 5 4 4 3 2 2 1967. 1. SZÁM A BUDAPESTI S AKKUIRA DÓ ÜDVÖZLI KEDVES OLVASÓIT. Minden elismerést megérdemel válo­gatott csapatunk ezért az eredmé­nyért a hogy végre sikerült mögénk szorítani az örök rivális Jugoszlá­viát. Emlékezte tőül közöljük a csapat összetételét: Portlsch Lajos,Szabó László.Bllek István,Lengyel Imvente nemzetközi nagymesterek,Forintos Győző és Báracay László nemzetközi mesterek. Uj minősítési szabály 1b megjelenik a közeljövőben,amely egyben tartal­mazza majd az átigazolási rendelke­zéseket is.A sakksportban is életbe lép az úgynevezett villám átigazolás, amely ez évben Január 15—lg tartott s legközelebb 1967.demember 1-51 kö­zött lesz.Ennek még lényeges pontja, hogy a régi sportkörtől ki nem adott versenyző várakozási ideje egy év, amely nem az utolsó já óktól,hanem az átigazolás beadásának napjától számit. A Budapesti Sakkszövetség által ren­dezett II.osztályú egyéni bajnokság több lépcsőben Jutott el a döntőhöz, amelynek végeredményei 1. Berta László 2. Pollák Gábor 3. Szolnoki Mihály 4. Gonda Attila «. Vékony László 6. J*Bik Gyula e B 7.5 7.5 5 5 7. Benyáda Mihály B. Juranlcs László 9. Csap regi István 10. Varga Károly 11. Pállmkó István 1?.Kovács Kdön 4 4 3.5 2 0.5 törölve A tavaszi ás őszi fordulók közötti szühetben - májustól szeptemberig - i mát kiírja a Magyar Sakkszövetség a Magyar Hépköztársaság Kupát. befejezésül rá kell térnünk anyagi vonatkozésu közlésekre is. A Budapesti Sakkhlrmdó önköltséges kiadvány,amelynek élete aa előfize­tők számától függ.A szakosztályve­zetők felé az a kérésünk,hogy pro­pagálják a lapot a versenyzőik kö­zött is,mert nem elégséges,ha egy szakosztály hivatalból egy példány­ra előfizet.Csak az előfizetők szá­mának növelésével tudjuk biztosítani a lap folyamatos megjelenését. Az uj előfizetők a Budapesti Sakk­szövetség irodájában igényelhetnek befizető lapot.Az 1967.évben 15 szám megjelenése van előirányozva a ennek előfizatése 3o.- forint. A Budapesti Sakkszövetség által rendezett mesterjelölt bajnokság hat csoportgyőztese körmérkőzésen döntötte el,hogy melyik négy ver­senyző Játszik a Budapest Bajnok­ságban. A körmérkőzés eredményei Tóth Béla á pont Eperjesy László Gürtler József Bodó Mihály Csanádi Lajos Káposztás Miklós 4 3 2.3 2.5 1.5 1.5

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents