Budapesti Sakkhíradó, 1973 (1-17. szám)

1973 / 1. szám

Budapesti SabiHIrírculö A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA 1-973.évi 1. szám. Cs irc^ .aÁ-i varait Budapest centen ár is ünnepségei keretében a 3udapesti Sakkszö­vetség 1973* február- 13-mórcius 3. között magas szintű nemzet­közi versenyt rendez. A verseny en öt külföldi nagymester és három nemzetközi mester mellett a magyar élgárda indul, még­pedig három fő nagymesterünk é3 öt fo nemzetközi mesterünk. A versenyt a Fővárosi Tanács V., Városház u.9.sz.alatti dísz­termében fogjuk lebonyolítani, a fenti időpontok között. A fordulók naponként 16-21 óráig. A verseny s :abadnapjai feb- ru r 17. és 2?., valamint március 1. A nagy mester-versenyre minden kedvezményes belépő /edzői-, ver­senybírói stb. igazolvány/ érvénytelen. ,-i szövetség összefűzött napi Jegyeket árusít, amelyet a helyszí­nen, illetve a Budapesti Sakkszövetségben a hétfő és pénteki na­pokon vásárolhatnak az érdeklődők. ORSZÁGOS HÍREK Változás az OÍ..11.Q. csapatbaj­nokság Nyugati-csoportjának műsorában Változás az üB.I.o. csapatbaj­nokság mis órában Budapest centenáriuma alkalmá­ból megrendezésre kerülő nem­zetközi egyéni eakkverseny mi­att a versenybíróság - mint azt a sorsolás alkalmából már is­mertette - az 1973. február 18-ra kisorsolt bajnoki fordu­lót az on.I.o. 03apatbaJnolMág­ban 1973. március 4-re halaszt­ja. A bajnokság miisora tehát a kö­vetkezőképpen alarul: I. forduló február 4. II. * március 4. Ili. ■ március 11. IV. * ziárolua 18. ^ centenáriumi verseny miatt a II. fordulóban esodékes V.Ca. Traktor-Vasutói itt mérkőzés le­játszásét a versenybíróság elő­re hozza febrr ’r lE-ról 1973- február 11-re. Ezt a mérkőzést te.'iút az utóbbi terminuson kell lejátszani. Az U-J.li.o. 1--73- évi csapat­ba.) no a -Vrn vonatkozó verseny­kiírás kiegészítése. A ver.ienykiírás 9/0. pontja H/olcudik bekezdésként a követ­kezőkkel egészül ki: "Az utolsó fordulóban ur.onbin a be nem fejezett Játszmák ered lény o minden eseti 9.1 - a búd ipe .ti csapatok egymás el­leni márkázáséin Is - ért 'ke­léssel kerül megállásit 'sm." Fűzői 3ZHrződ'3köti'sl tilalom Tájékoztatás az edzői szerződéskötésokről a !.íT3 OT. határozata értelmében: 1. / 1970. Január 1-től kezdődően niDÖaités nélküli személyek­kel edzői munkaviszony nem létesíthető, 2. / azok a. I961. év előtt vég­zett oogédoktatók, akik 1972. évben nem vettek részt, n UTN Budapesti Tan'osa íj_ túl szervezett kötelező jel leppl tóvá-átképzésen, szer­ződést nem köthetne. , .'3 igazolványuk 1973. évre a r nea is ár"’nyesitliot.'k. »z est követő fordulók a kiírás szerint bony oll tandók.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents