Budapesti Sakkhíradó, 1977 (1-17. szám)

1977 / 1. szám

2 I.forduló; 1.5 BERZSENYI 0 Stark x Mihályii 1 Tengerdi 0 Serb 2 TOI-DY 1 Kállai 0 Molnár 1 Rívó 0 Tala IHÁSZ Kerék Adamovich Holdoei Barsi 0.5 MÓRICZ 0 Szabó 0 Bérces 0 Baranyai 1 Horányi JÓZSEF 0 Kállay 1 Ober 1 Gazdag 1 Gularasz FAZEKAS Mia kolci Tamásy Töri Kis-Koón I.ISTVÁN Zempléni Váczi Kőszegi Kornls EÖTVÖS Ágh Pi rityi Bálint Kozma. KÖNYVES Károlyi Pleakó Ge rgényi László PATAKI Fehér Rajos Drahos Varba! 2.5 3.5 II.forduló; 1.5 FAZEKAS - PATAKI 2.5 0 Miskolci x Tamáay 1 Töri 0 Kis-Koós 1.5 KÖNYVES L Károlyi x Pleskó 0 Gergényi 0 László 3.5 EÖTVÖS 1 Ágh 1 Pirityi 1 Bálint x Kozma 4 I.ISTVÁN lZempléni 1 Váczi 1 Kőszegi 1 Hévízi 0 BERZSENYI 0 Lende* 0 Stark 0 Tengerdl 0 Kiss • Fehér ■ Rajos ■ Drahde Varba! JÓZSEF Kállay Ober Gazdag Gularasz MÓRICZ Horányi G. Földes Németh Horányi T. IHÁSZ Kerék Adamovich Hol do si Barsi TOLDI Kállai Molnár Rívó Tala 2.5 0.5 III. forduló: 3 TOLDY 1 Kállai 0 Molnár 1 Rívó 1 Tala 1 IHÁSZ 0 Kerék 0 Adamovich 1 Holdosi 0 Palik ?.5 MÓRICZ x Horányi G, 0 Szabó 1 Bérces 1 Földes FAZEKAS Miskolczi Tamásy Töri Gehér . BERZSENYI ■ Stark . Tengerdi . Serb . Szekér- I.ISTVÁN- Zempléni . Váczi- Kőszegi- Bállá ,5 JÓZSEF- EÖTVÖS x Kállay- Ágh 0 Ober- Tarcsa 0 GazdaG- Pirityi 0 Gularasz- Bálint ,5 PATAKI- KÖNYVES x Fehér- Károlyi 0 Rajos- Pleekó 1 Draho s- Gorgérqri 1 Varba!- László IV. forduló: ,5 FAZEKAS- KÖNYVES x Miskolci- Károlyi 0 Tamásy- Pleskó 1 Töri- Gergényi 1 Kíbs-Koós- László ,5 EÖTVÖS- PATAKI x Ágh- Fehér 1 Tarosa- Rajos 1 Pirityi- Nagy 1 Bálint — Varbai l I.ISTVÁN- JÓZSEF 0 Zempléni- Kállai 0 Kőszegi- Ober 0 Hévízi- Gazdag 0 Lengyel- Harangozó BERZSENYI- MÓRICZ 1 Stark- Bérces 0 Szekér- Baranyai 0 Rákóczi- Horárty 1 T. 0 Szatmári- Mészáros ! TOLDY- IHÁSZ lKállai- Kerék 1 Molnár- Adamovich 1 Rívó- Holdosi 1 Tala- Vízi Bajnokság állása: Eötvös 14 Toldy 13 József A. 10 I.István 7.5 Fazekas 7.5 Könyves 7.5 Móricz 7 Pataki 6.5 Berzsenyi 5.5 Ihász 1.5 FEGYELMI DIZOTTS/ Budapest VIII.kerületi Sakksz 1.5 1.5 po nt ség fegyelmi bizottsága Muharai Csabát a MTK—- VT! IV .o .versenyzőjét és Elter Lászlóta Bp.Honvéd 111.0. versenyzőjét 1977.január 1.-től junius 30-ig minden sakkversenyzéstől eltiltotta. Nevezettek a kerületi IV.o. illetve 111.0. egyéni bajnokságból vissza­léptek, de távolmaradásukat nem iga­zolták. Kiadja a Budapesti Sakkszövetség Felelős kiadótMohácsi 1.ászló Készült egy iv terjedelemben VERSENYBÍRÓ BIZOTTSÁG A bizottság az alábbiakban adja köz­re az 1977.évre érvényéé vem onybl- rói névjegyzéket. Budapestl vereenybirók: Nemzetközi: Elek Ferenc Flórián Tibor Mohácsi László Szabó László Országos: Apáthy József Barta Béla Cigoj Gyula Csaba 1.ászló Fekete Géza Gáspár János Katona Lajos Kocsis Lajos Langer Gábor Lányi Lajos Márton Géza Miskey József Nyárasdy László Szabó Lajos Szécskay Győző Várady Rezső Verőci Béla Verseczi Vilmos Zuber Gábor I .osztályú: Bakos Mátyás Begyik Imre Bondi Vilmos Czinkota János Csákányi Endre Csánki Sándor Cserfalvi Alajos Fehér János Gáspár József dr.Hovráth Gusztáv Horváth Jenő Janauschek Ernő Jeney Ferenc Kalmár Dénes Katona Rudolf Króner József Lehotzky Géza Létay Gyula dr.Ligeti Árpád Mándoky Kálmán dr.Sallay Róland Szenes Lajos Tóth József Veres László tt .osztályú: Antal Mihály Apáti Márton Baka Lajos Dobos Pálné Egervári Ödön Fenyvessy József Földes István Frech Károly Gyáni Sándor Herpai József Hetyei litván Káposztás Miklós Keresztessy Gyula Kristóf Gyula dr Lantos Mihály

Next

/
Thumbnails
Contents